Новости

stage_media

Иновација во корист на пациентите

Иновацијата во корист на пациентите  е нашиот одговор на медицинските предизвици.

Нашата секојдневна работа е спасување на животите на пациентите и помагање на милиони луѓе низ целиот свет.

Животот поставува прашања...

Ние сме во постојана потрага по одговори

Инвестиција во медицинскиот развој

Ние постојано инвестираме во медицинските истражувања и развојот со цел да обезбедиме нови лекови и дијагностички тестови за болестите за кои тоа е потребно, како на пример: