Новости

 

stage_media

Светски ден за борба против ракот

Лековите на Рош ги трансформираат стандардите на здравствена грижа - претставуваат лична вредност за секој поединечен пациент, за неговото семејство, за општеството и за економијата.

Лекувањето на пациентите со иновативни лекови претставува придобивка далеку поголема од личниот бенефит на засегнатиот пациент. Ние веруваме дека вложувањето во здравството е инвестиција.

Ние продолжуваме да бидеме предводници во иновацијата на нови лекови и во иднина, со цел нашите лекови да може да придонесат за здравјето на уште повеќе луѓе кои имаат потреба од нив.

Во пресрет на Светскиот ден за борба против ракот подготвивме повеќе информативни материјали за карциномот на дојка како една од областите во која лековите на Рош допринеле значително за продолжување на животниот век и подобрување на квалитетот на живот на пациентите како со ран карцином на дојка,така и со напреднат и метастатски карцином на дојка.

 

Иновација во корист на пациентите

Иновацијата во корист на пациентите  е нашиот одговор на медицинските предизвици.

Нашата секојдневна работа е спасување на животите на пациентите и помагање на милиони луѓе низ целиот свет.

 

Животот поставува прашања...

Ние сме во постојана потрага по одговори

Инвестиција во медицинскиот развој

Ние постојано инвестираме во медицинските истражувања и развојот со цел да обезбедиме нови лекови и дијагностички тестови за болестите за кои тоа е потребно, како на пример:

 

За контакти

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје

Деловен центар Сити плаза

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 7, кат 2

1000 Скопје Македонија

телефон (+389 2) 3103-500

факс (+389 2) 3103-505

Контакт: skopje.mk_office@roche.com

Пријава на несакани ефекти од лек: macedonia.drugsafety@roche.com