Информации за лекови на Рош

Doctor

Пристапот до информации кои се однесуваат на лекови кои се издаваат во аптека само на рецепт и лекови кои се употребуваат само во здравствени установи е ограничен со Законот за лекови и Правилникот за начинот на огласување на лековите и медицинските помагала во Р. Македонија. Тие податоци можат да ги користат само здравствените работници.

Доколку сакате да пристапите до информациите кои се наоѓаат на заштитените страници, наменети само за здравствени работници, Ве молиме потврдете дека сте здравствен работник тука. Доколку не сте здравствен работник, Ве молиме разговарајте со Вашиот доктор/фармацевт/медицинска сестра за прашањата кои ги имате во врска со Вашето здравје, лекови, медицински услуги или други здравствени прашања.

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје, најљубезно Ве замолува да дадете точен одговор.