Терапевтски подрачја

Нашата цел е да им помогнеме на пациентите

Tx podracja

Туморите се сеуште втора причина за смрт во индустријализираните земји и нивниот број се зголемува од ден на ден.

Нашите научници се лидери во пронаоѓање на нови молекули и туморски антигени кои можат да бидат корисни во борбата со многу различни форми на карциноми. 

Повеќе Остеопорозата е "тивка" болест на скелетот кај кое постои намалување на густината и квалитетот на коските. Како што коските стануваат порозни и кршливи, така и ризикот од скршеници значително се зголемува.

Roche досега има богата историја на медицински иновации во ова подрачје и ќе продолжи и во иднина со фокус на персонализирана медицина. 

ПовеќеВирусните и бактериските инфекции се едни од водечките причини за инвалидност и смрт. 

Истражувањата во Roche се во насока на пронаоѓање на ефикасни лекови за третман на живото-загрозувачки инфективни заболувања.

ПовеќеАнемијата е хронична состојба која влијае врз квалитетот на живот на луѓето кои се болни од други заболувања, како хронична бубрежна болест или карцином. 

Ние во Roche истражуваме, развиваме и обезбедуваме иновативни лекови за третман на анемија предизвикана од хронична бубрежна болест или карцином. Нашата цел е да им помогнеме на пациентите да ја повратат својата енергија и да продолжат да уживаат во животот.

Повеќе


Ревматоидниот артритис е хронична и еволутивна инфламаторна болест со системски манифестации и прогресивна зглобна деструкција.

Roche континуирано го зголемуваме нашето знаење во областа на имунологијата со што ќе продолжиме да откриваме и развиваме иновативни лекови за пациентите со хронични заболувања, како што се ревматоиден артритис, астма и други.

Повеќе 

Трансплантацијата на органи е единствен начин на лекување на пациентите со дијагноза на хронично откажување на орган. 

Лековите на Roche се дизајнирани да овозможат подолго преживување на трансплантираните органи, без компромитирање на здравјето на пациентите и нивниот квалитет на живот.

Повеќе