Да се разбере ракот на дојка

Нашето здравје е највредното нешто што го поседуваме. Иако често го земаме здраво за готово, здравјето на еден човек може да засегне многу од нас како поединци од една страна,а колективно има позитивно влијание на општеството како целина.

Една од областите на која Рош како иновативна компанија е најмногу посветена и во чиј развој инвестира најмногу е карциномот на дојка.

Повеќе информации за карциномот на дојка може да најдете на следниов инфографик:

Slika 1. JPG
Slika 2
Slika 4 JPEG
Slika 3 JPEG
Slika 5 JPEG

Референци:

 1. World Health Organization: http://publications.cancerresearchuk.org [Accessed January 2019].
 2. Breast Cancer Now: http://breastcancernow.org/about-breast-cancer/what-are-the-signs-and-symptoms-of-breast-cancer [Accessed January 2019].
 3. SEER: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html [Accessed January 2019]
 4. Dawood S, et al. J Clin Oncol 2010;28,1:92-98.
 5. WebMD: http://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-types-er-positive-her2-positive [Accessed January 2019].
 6. Wolff AC, et al. J Clin Oncol. 2013;31(31):3997-4013.
 7. Wolff AC and Davidson NE. Curr Treat Options Oncol 2000; Aug;1(3):210-20.
 8. Jon Hopkins: http://www.hopkinsmedicine.org/breast_center/treatments_services/medical_oncology/neoadjuvant_adjuvant_chemotherapy.html [Accessed January 2019].
 9. CRUK: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/breast-cancer/treatment/surgery/types-of-breast-cancer-surgery [Accessed January 2019].
 10. O’Shaughnessy. Oncologist 2005; 10 (suppl 3):20-29.
 11. Metastatic Breast Cancer: http://www.nationalbreastcancer.org/metastatic-breast-cancer [Accessed January 2019].