Да се разбере ракот на дојка

Живееме во ера на исклучителни напредок во здравствената грижа, чиј предводник се иновативните компаниите како Roche.

Особено е значаен напредок во грижата за пациентите со канцер. Денес 50% од пациентите со канцер имаат преживување подолго од 10 години - резултати кои порано беа незамисливи.

Една од областите во која е постигнат огромен напредок во поглед на лекување е HER2 позитивниот рак на дојка.

Повеќе информации за карциномот на дојка може да најдете на следниов инфографик:

Infografic 2_Slika 1
Infografik 2_slika_2