Новости 2017

stage_media

Рубриката Новости има информативен и едукативен карактер и може да содржи информации од публикувани податоци и/или податоци за лекови во развој кои не се одобрени од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства на Р. Македонија (МАЛМЕД). 

Рубриката е наменета само за здравствени работници. Доколку не сте здравствен работник, Ве молиме разговарајте со Вашиот доктор/фармацевт/медицинска сестра за прашањата кои ги имате во врска со Вашето здравје, лекови, медицински услуги или други здравствени прашања.

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје нема намера да промовира каква било употреба на лек. Поради тоа информациите не треба да се толкуваат како препорака за употреба на било кој лек во одредена индикација или друга препорака која не е одобрена од МАЛМЕД.

За наведените лекови, чиј производител е Hoffmann-La Roche Ltd., Базел, Швајцарија, за информација во врска со одобрените индикации, контраиндикации и податоци за безбедност, Ве молиме да се повикате на Збирниот извештај за особините на лекот за соодветниот лек или контактирајте го Одделот за медицински информации на macedonia.medinfo@roche.com, телефон 02 3103 500, факс 02 3103 524 или на следниов линк.

 

Скопје, 14. ноември 2017 година

„Рош“ ќе презентира нови податоци за голем број хематолошки заболувања на престојниот Годишен состанок на Американското здружение за хематологија 

 • дополнителни резултати од фаза III студиите за лекот emicizumab кај лица со хемофилија А со инхибитори
 • нови податоци за истражувачкиот лек polatuzumab vedotin кај хематолошки малигнитет кој тешко се лекува, кои доведоа до доделување на две ознаки за врвно медицинско откритие од FDA и EMA PRIME

Повеќе

_________________________________________________________________

Скопје, 14. ноември 2017 година

OCREVUS® (ocrelizumab) доби позитивно мислење од страна на Комитетот за лекови наменети за хумана употреба (анг. Committee for Medicinal Products for Human Use) во третман на релапсни форми и примарно прогресивна мултипла склероза 

 • Доколку се одобри, OCREVUS® ќе биде значајна тераписка опција за лицата со активни релапсни форми на мултипла склероза поради супериорната ефикасност врз три најважни маркери за активност на болеста и инвалидитет споредено со Rebif® (interferon beta-1a)
 • Доколку се одобри, OCREVUS® ќе биде прв и единствен лек во Европската унија за пациентите со примарно прогресивна мултипла склероза

Повеќе

_________________________________________________________________

Скопје, 30. октомври 2017 година

„Рош“ презентираше нови податоци за ефикасноста и безбедноста на истражувачкиот лек ocrelizumab кај релапсни и примарно прогресивни форми на мултипла склероза на ECTRIMS

 • Најголем број на податоци за ocrelizumab до денес беа презентирани на состанокот и истите го зајакнаа поволниот профил на бенефит-ризик и го унапредија клиничкото разбирање на прогресијата на болеста

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 27. октомври 2017 година

„Рош“ доби одобрение во ЕУ за лекот GAZYVA® во третман на лица со претходно нелекуван напреднат фоликуларен лимфом

 • Одобрението се базира на резултатите од клиничката фаза III студија GALLIUM, кои покажаа супериорно преживување без прогресија на болеста кај пациенти лекувани со  Gazyva® во споредба со MabThera

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. јули 2017 година

„Рош“ презентираше нови податоци од клиничката студија GALLIUM зајакнувајќи го клиничкиот бенефит од Gazyva кај лица со претходно нелекуван фоликуларен лимфом

 • подолгото следење на пациентите покажало одржана предност во преживувањето без прогресија на болеста во гранката лекувана со Gazyva во споредба со MabThera, без разлика на хемотерапискиот режим
 • лицата со фоликуларен лимфом, кои примале терапија базирана на Gazyva соопштиле подобрување на квалитетот на живот поврзан со здравјето споредено со периодот пред почеток со терапија
 • прелиминарните анализи укажуваат на тоа дека позитрон емисионата томографија (ПЕТ) може да биде корисна како ран предиктор за преживување без прогресија на болеста и вкупно преживување кај лица со нелекуван фоликуларен лимфом

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. јули 2017 година

Новите податоци презентирани на конгресот на Европската академија за неврологија ја прикажаа значајната придобивка од OCREVUS во намалување на прогресијата на болеста кај релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • OCREVUS® го зголемил бројот на пациенти кои ја одржале состојбата на немање докази за прогресија на болеста или активна болест (No Evidence of Progression or Active Disease) во споредба со interferon beta-1a кај релапсна мултипла склероза (РМС) и плацебо кај примарно прогресивна МС (ППМС)
 • OCREVUS® значајно го намалил ризикот за употреба на медицински помагала во споредба со interferon beta-1a кај РМС и плацебо кај ППМС
 • кај пациенти со ППМС, OCREVUS® го намалил ризикот за појава на посериозни облици на прогресија на инвалидноста во споредба со плацебо

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. јули 2017 година

Агенцијата за лекови на РМ издаде одобрение за ставање на лек во промет за лекот MabThera вијала 1600 mg/13,4 ml, раствор за субкутано инјектирање

 • субкутаната формулација на MabThera заштедува време и ја намалува оптеретеноста во споредба со интравенската формулација
 • студијата SAWYER, фаза Ib, покажа споредлива безбедност и ефикасност на MabThera SC во споредба со MabThera за интравенска употреба во комбинација со хемотерапија

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 17. јули 2017 година

„Рош“ презентираше нови клинички податоци за низа хематолошки болести во тек на двата најголеми настани од областа на хематологија во Европа

 • над 45 абстракти беа презентирани на двата најголеми настани од областа на хематологијата во Европа, 14та Интернационална конференција за малигни лимфоми и 22от Конгрес на Европската хематолошка асоцијација

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 05. јули 2017 година

Субкутаната формулација на лекот Rituxan Hycela доби одобрение од страна на Американската агенција за храна и лекови за третман на одредени типови на хематолошки малигнитети

 • лекот може да биде администриран во период од пет до седум минути, во споредба со 1,5 часа или повеќе, потребни за интравенска администрација на rituximab

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 16. мај 2017 година

Новите податоци презентирани на Американската академија за неврологија ја потврдија клиничката придобивка од OCREVUS™ (ocrelizumab) при третман на пациенти со релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

 • OCREVUS брзо ги супримира знаците за активност на болеста кај пациенти со релапсна мултипла склероза
 • кај пациентите со рана релапсна мултипла склероза (новодијагностицирани и без претходно лекување) – OCREVUS бил супериорен во однос на Rebif® (interferon beta-1a) во контролирање на активноста на болеста
 • OCREVUS го намалил заморот кај пациентите со примарна прогресивна мултипла склероза наспроти плацебо
 • студиите покажале дека над 2.200 пациенти со релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза, OCREVUS продолжил да покажува поволен профил на бенефит - ризик 

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 19. април 2017 година

Нова иновативна терапија за хематолошки малигни болести, која овозможува двојно подолго преживување без прогресија на болеста, достапна за пациентите во Македонија

 • нова надеж за болните од хематолошки малигни болести во Р. Македонија е пристапот до новиот таргетиран лек GAZYVA® (obitunuzumab), за лекување на најчестиот вид хематолошки малигни болести, хронична лимфоцитна леукемија и релапс/рефракторен не-Хочкинов лимфом.
 • во склоп на Вториот конгрес на македонското здружение за хематологија, со меѓународно присуство, во Скопје, фармацевтската компанија „Рош“ го промовираше пред стручната јавност новиот лек GAZYVA® (obitunuzumab).

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13. април 2017 година

Фармацевтската компанија РОШ Македонија промовира нов лек за хематолошки малигнитети во рамките на Вториот Конгрес на Здружението за хематологија на Mакедонија 

Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 10. април 2017 година

Американската агенција за храна и лекови го одобри лекот OCREVUS™ (ocrelizumab) за третман на релапсна и примарна прогресивна форма на мултипла склероза

 • прва и единствена одобрена терапија која ја модифицира болеста за третман на примарна прогресивна форма на мултипла склероза – една од најонеспособувачките форми на мултипла склероза
 • нова значајна опција за третман на лица со релапсни форми на мултипла склероза која покажала супериорна ефикасност на трите главни маркери за активност на болеста во споредба со Rebif®
 • поволен бенефит–ризик профил покажан во три големи фаза III студии со различна популација на пациенти, вклучувајќи ги и оние во рана фаза на болеста 

Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 06. февруари 2017 година

Лекот еmicizumab ја исполни примарната крајна цел во фаза III студија кај пациенти со хемофилија А

 • кај пациенти со хемофилија А и инхибитори на факторот VIII, профилаксата со emicizumab го намалила бројот на крвавења со тек на време во споредба со пациентите кои не примале профилакса

Повеќе

 ___________________________________________________________________________

Скопје, 24. јануари 2017 година

Резултатите од фаза III студии за ефикасноста на истражувачкиот лек OCREVUS (ocrelizumab) се засилени со прелиминарни анализи кај две форми на мултипла склероза

 • 75% од пациентите со релапсна мултиплекс склероза постигнале состојба на не постоење на доказ за активна болеста (No evidence of Disease Activity NEDA) со OCREVUS во споредба со interferon beta-1a (Rebif®)
 • 47% од пациентите со примарна прогресивна мултипла склероза постигнале да нема доказ за прогресија на болеста (No Evidence of Progression NEP) со OCREVUS во споредба со плацебо

Повеќе

Скопје, 13 јули 2016 година

Субкутаната формулација на MabThera доби одобрение во Европа за третман на лица со хронична лимфоцитна леукемија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 31 октомври 2016 година

Нова надеж за пациентите со агресивен рак на дојка, промовиран нов лек за рак на дојка во Македонија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 9 ноември 2016 година

Американската агенција за храна и лекови додели Breakthrough therapy ознака на лекот ocrelizumab за третман на примарна прогресивна мултиплекс склероза. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 15 ноември 2016 година

„Рош“ ќе презентира нови клинички податоци за низа хематолошки болести на Годишниот состанок на Американското здружение за хематологија. Повеќе

___________________________________________________________________________

Скопје, 13. април 2017 година

Фармацевтската компанија РОШ Македонија промовира нов лек за хематолошки малигнитети во рамките на Вториот Конгрес на Здружението за хематологија на Mакедонија 

Повеќе

___________________________________________________________________________

 

Скопје, 13. април 2017 година

Фармацевтската компанија РОШ Македонија промовира нов лек за хематолошки малигнитети во рамките на Вториот Конгрес на Здружението за хематологија на Mакедонија 

Повеќе

___________________________________________________________________________

 

Скопје, 06. јули 2017 година

„Рош“ презентираше нови клинички податоци за низа хематолошки болести во тек на двата најголеми настани од областа на хематологија во Европа

 • над 45 абстракти беа презентирани на двата најголеми настани од областа на хематологијата во Европа, 14та Интернационална конференција за малигни лимфоми (ICML) и 22от Конгрес на Европската хематолошка асоцијација (ЕНА)

Повеќе

___________________________________________________________________________

 

Скопје, 06. јули 2017 година

„Рош“ презентираше нови клинички податоци за низа хематолошки болести во тек на двата најголеми настани од областа на хематологија во Европа

 • над 45 абстракти беа презентирани на двата најголеми настани од областа на хематологијата во Европа, 14та Интернационална конференција за малигни лимфоми (ICML) и 22от Конгрес на Европската хематолошка асоцијација (ЕНА)

Повеќе

___________________________________________________________________________