Научни достигнувања

hub_excellenceinscience_1280px

Нашите истражувачки тимови освоиле многу награди, вклучувајќи:

Нобелова награда за Физиологија и Медицина:

 • 1987 год. награда доделена на Susumu Tonegawa, од Институтот за Имунологија во Базел, за неговата работа околу генетското потекло на разновидност на антителата
 • 1984 год. награда доделена на Niels Kaj Jerne, заедно со Georges Köhler, од Институтот за Имунологија во Базел и César Milstein, медицински истражувачки совет во Лабораторија за Молекуларна Биологија, во Кембриџ, Велика Британија, за откривањето на моноклоналните антитела
Prix Galien награди:

 • 2014 год. Интернационален Prix Galien, за Zelboraf® (vemurafenib) (многу пофалби)
 • 2013 год. Интернационален Prix Galien, за Zelboraf® (vemurafenib)
 • 2004 год. Интернационален Prix Galien, за Fuzeon® (enfuvirtide)
 • 1998 год. Европски Prix Galien, за Invirase® (saquinavir)
 • 1998 год. Интернационален Prix Galien, за Anexate® (flumazenil)
 • 1992 год. Интернационален Prix Galien, за Neupogen® (filgrastim)
Награда на Британското Фармаколошко Друштво за откритие на лек на годината:

Како дополнување, научниците и клиничарите од делот за истражување и ран развој во Roche објавуваат повеќе од 300 публикации годишно. Еве ја листата на некои од последните публикации:

 • Cruz-Martín, A., et al. (2014). A dedicated circuit links direction-selective retinal ganglion cells to the primary visual cortex. Nature, 507(7492), 358-361.
 • Moisan, A., et al. (2014). White-to-brown metabolic conversion of human adipocytes by JAK inhibition. Nature cell biology. 17, 57-67.
 • Naryshkin, N. A., et al. (2014). SMN2 splicing modifiers improve motor function and longevity in mice with spinal muscular atrophy. Science, 345(6197), 688-693.
 • Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. (2014). Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature, 511(7510), 421-427.
 • Srivastava, K., et al. (2014). Postsurgical Adjuvant Tumor Therapy by Combining Anti-Angiopoietin-2 and Metronomic Chemotherapy Limits Metastatic Growth. Cancer cell, 26(6), 880-895.
 • Ries, C. H., et al. (2014). Targeting tumor-associated macrophages with anti-CSF-1R antibody reveals a strategy for cancer therapy. Cancer Cell, 25(6), 846-859.