Roche Македонија

Roche build

Претставништво на Hoffmann-La Roche Ltd. започна со работа во Р. Македонија во 1999 година и од тогаш станува член на големото Roche семејство.

Во 2013 година, Roche во Македонија преминува од Претставништво во компанија РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје, додека во април 2015 година канцеларијата во Скопје беше промовирана во регионален центар за Балканот и ги покрива Албанија, Косово, Црна Гора и Молдавија.  

Компанијата РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје, денес е водечка фармацевтска компанија во Македонија. 

 

Организација

  • Управа
  • Оддел за финансии
  • Оддел за маркетинг и продажба
  • Медицински оддел
  • Оддел за пристап на пазари и стратешко планирање 

Производи и услуги

Како на глобално ниво, така и во Македонија нашите активности се насочени кон обезбедување на најсовремени иновативни тераписки решенија за доброто на пациентите. 

Ова пред сé се однесува на пациентите кои имаат потреба од соодветна терапија во областа на: