skip to the content

Ревматоиден артритис

 

Воспален и отечен зглобРевматоидниот артритис (РА) е хронична и еволутивна инфламаторна болест со системски манифестации и прогресивна зглобна деструкција. Оставен без лекување, пациентот со ревматоиден артритис е соочен со дисабилитет, намалување на квалитетот на животот, инвалидност и скратување на очекуваниот животен век од три до седумнаесет години. Тоа е хронична болест која трае до крајот на животот и бара доживотен третман1.

   

Референци: 

  1. Перчинкова М С, Чаловски Ј, Грличков М, Марина Н, Божиновски Г, Николовска Котевска М, Прирачник за лекување на ревматоидниот артритис, Универзитетска клиника за ревматологија, Скопје 2010: 5.