Информации за лекови на Рош

Пристапот до информации кои се однесуваат на лекови кои се издаваат во аптека само на рецепт и лекови кои се употребуваат само во здравствени установи е ограничен со Законот за лекови и Правилникот за начинот на огласување на лековите и медицинските помагала во Р. Северна Македонија. Тие податоци можат да ги користат само здравствените работници.

Доколку сакате да пристапите до информациите кои се наоѓаат на заштитените страници, наменети само за здравствени работници, Ве молиме потврдете дека сте здравствен работник тука. Доколку не сте здравствен работник, Ве молиме разговарајте со Вашиот доктор/фармацевт/медицинска сестра за прашањата кои ги имате во врска со Вашето здравје, лекови, медицински услуги или други здравствени прашања.

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје, најљубезно Ве замолува да дадете точен одговор.