Avastin® (bevacizumab)

Avastin® (bevacizumab) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avastin® (bevacizumab) e рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое селективно се врзува и ја неутрализира биолошката активност на хуманиот васкуларен ендотелијален фактор на раст (VEGF). Неутрализирајќи ја биолошката активност на VEGF се намалува васкуларизацијата на туморите, а со тоа и растот на туморите.

Avastin® (bevacizumab) во комбинација со хемотерапија е индициран за третман на:

Метастатски колоректален карцином

Локален рекурентен или метастатски карцином на дојка

Напреднат неситно-клеточен карцином на бели дробови

Напреднат и/или метастатски карцином на бубрежните клетки

Карцином на оваријален епител, на фалопиеви туби и примарен перитонеален карцином

Перзистентен, рекурентен или метастатски карцином на цервикс

За дa го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  macedonia.medinfo@roche.com.