Avastin® (bevacizumab)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avastin (bevacizumab) e рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитело кое селективно се врзува и ја неутрализира биолошката активност на хуманиот васкуларен ендотелијален фактор на раст (VEGF). Неутрализирајќи ја биолошката активност на VEGF се намалува васкуларизацијата на туморите, а со тоа и растот на туморите.

Avastin (bevacizumab) во комбинација со хемотерапија е индициран за третман на:

Метастатски колоректален карцином

Локален рекурентен или метастатски карцином на дојка

Напреднат неситно-клеточен карцином на бели дробови

Напреднат и/или метастатски карцином на бубрежните клетки

Карцином на оваријален епител, на фалопиеви туби и примарен перитонеален карцином

Перзистентен, рекурентен или метастатски карцином на цервикс

 

За дa го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

>на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].