Herceptin® (trastuzumab)

 

Herceptin содржи активна супстанција trastuzumab и претставува хуманизирано моноклонално антитело. Trastuzumab селективно се врзува за антигенот кој се вика хуман епидермален фактор за раст 2 (HER2). HER2 се наоѓа во големи количини на површината на некои канцерогени клетки и го стимулира нивниот раст.

Кога Herceptin ќе се врзе за HER2 тој го стопира растот на овие клетки.

Herceptin во комбинација со хемотерапија е индициран за третман на пациенти со:

HER2 позитивен метастатски карцином на дојка

HER2 позитивен рано дијагностициран карцином на дојка

Напреднат HER2 позитивен карцином на желудник или на гастро-езофагеален спој

 

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Herceptin (transtuzumab) 150 mg прашок за концентрат за раствор за инфузија кликнете тука.

За да го погледнете Збирниот извештај за особините на лекот Herceptin (transtuzumab) 600 mg раствор за инјектирање во вијала кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500 или преку e-mail адреса  [email protected].