Mircera® (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta)

Mircera® (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 

Материјали наменeти за стручна јавност:

Mircera® се доставува во форма на  раствор за инјектирање, во наполнет инјекциски шприц со единечна доза која содржи: 30 μg, 50 μg, 75 μg,  100 μg, 120 μg, 150 μg, 200 μg или 250 μg methoxy polyethylene glycol-epoetin beta во 0,3 ml или 360 μg или 800 μg methoxy polyethylene glycol-epoetin beta во 0,6 ml.

Растворот може да се аплицира поткожно (s.c.) или интравенозно (i.v.), во согласност со клиничката пракса.

Mircera® се применува за лекување на анемија поврзана со хронична бубрежна болест(ХББ), вклучително и кај пациенти кои се на дијализа и кај пациенти кои не се на дијализа.

Mircera® е хемиски синтетизиран континуиран активатор на рецепторите за еритропоетин. За разлика од еритропоетинот, Mircera® покажува различна активност на ниво на рецепторот, што се карактеризира со побавно поврзување за рецепторот и побрзо одвојување од него, како и зголемен полуживот. Овие разлики во фармаколошките карактеристики се значајни за да може кај пациентите да се постигне режим на дозирање на Mircera® од еднаш месечно.

Mircera® e индициран за употреба при:

Лекување на анемија поврзана со хронична бубрежна болест (ХББ)

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.