Gazyva® (obinutuzumab)

Obinutuzumab е хуманизирано anti-CD20 моноклонално антитело тип II на подкласата IgG1 добиено со хуманизација на родителско B-Ly1 глувчешко антитело, произведенo во клеточна линија на овариум на кинески хрчак со рекомбинантна ДНК технологија. 

GAZYVA 1000 mg концентрат за раствор за инфузија.

Една вијала од 40 ml концентрат содржи 1000 mg obinutuzumab, што одговара на концентрација пред разредување од 25 mg/ml.

 

Терапевтски индикации:

За дa го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот, GAZYVA (obinutuzumab) 1000 mg концентрат за раствор за инфузија кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].