Gazyva® (obinutuzumab)

Obinutuzumab е хуманизирано anti-CD20 моноклонално антитело тип II на подкласата IgG1 добиено со хуманизација на родителско B-Ly1 глувчешко антитело, произведенo во клеточна линија на овариум на кинески хрчак со рекомбинантна ДНК технологија. 

GAZYVA® 1000 mg концентрат за раствор за инфузија.

Една вијала од 40 ml концентрат содржи 1000 mg obinutuzumab, што одговара на концентрација пред разредување од 25 mg/ml.

 

Терапевтски индикации:

За дa го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот, GAZYVA® (obinutuzumab) 1000 mg концентрат за раствор за инфузија кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].