Pegasys® [peginterferon alfa - 2a (40 KD)]

Pegasys® [peginterferon alfa - 2a (40 KD)] 

Фармакотерапевтска група: имуностимулаторен лек/цитокин

Квалитативен и квантитативен состав:

180 mcg Pegasys наполнет инјекциски шприц: еден наполнет инјекциски шприц за еднократна употреба содржи 0,5 ml сo 180 mcg peginterferon alfa - 2a (40 KD). 

Pegasys е индициран за терапија на:

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.