Roferon-A® (interferon alfa-2a)

Roferon-A® (interferon alfa-2a) 

Interferon alfa-2a

Антивирален и антинеопластичен агенс

Roferon-A® е индициран за терапија на:

Roferon-A® треба да се администрира со s.c. инјекција. При употреба во комбинација со рибавирин, треба да се придржувате кон режимот на дозирање даден во Збирниот извештај за особините на лекот Copegus®.

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  macedonia.medinfo@roche.com.