Tamiflu® (oseltamivir phosphate)

Активна компонента: oseltamivir phosphate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamiflu® е индициран за:

За да го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  [email protected].