Tamiflu® (oseltamivir phosphate)

Активна компонента: oseltamivir phosphate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  macedonia.medinfo@roche.com.