Превенција на инфлуенца кај возрасни и деца на возраст од една година и постари

Превенција на инфлуенца кај возрасни и деца на возраст од една година и постари 

Возрасни и адолесценти

Препорачана перорална доза на Tamiflu® за превенција од инфлуенца, после близок контакт со инфицирана индивидуа е 75 mg oseltamivir еднаш дневно, во период од 10 дена. Терапијата треба да се започне во период од два дена после контактот со инфицираната индивидуа. Препорачана доза за превенција од инфлуенца за време на епидемија во пошироки размери е 75 mg oseltamivir еднаш дневно. Безбедноста и ефикасноста е демонстрирана за период од 6 недели. Заштитата трае се додека се трае дозирањето.

Деца на возраст од една година и постари

Деца со телесна тежина над 40 kg, кои се во состојба да голтаат капсули, можат да бидат третирани за превенција со капсула од 75 mg еднаш на ден или една капсула од 30mg плус една капсула од 45mg на ден, во период од 10 дена како алтернатива на препорачаната доза на Tamiflu® суспензија. 

Препорачана перорална доза на Tamiflu® за превенција кај деца од една година или постари е:

телесна тежина препорачана доза за 10 дена
≤ 15 kg  30 mg еднаш на ден
>15 до 23 kg  45 mg еднаш на ден
> 23 до 40 kg  60 mg еднаш на ден
> 40 kg  75 mg еднаш на ден

Начин на употреба

Tamiflu® може да се администрира со или без храна. Сепак, кога Tamiflu® се зема со храна може да се подобри толеранцијата кон Tamiflu® кај некои пациенти.

Tamiflu® 30 mg, цврсти капсули.

Tamiflu® 45 mg, цврсти капсули.

Tamiflu® 75 mg, цврсти капсули.

 

За дa го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.

Контактирајте го Одделот за медицински информации 

на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје доколку имате потреба од медицински информации на телефонскиот број 02/3103-500, факс 02/3103-524 или преку e-mail адреса  macedonia.medinfo@roche.com.