Valcyte® (valganciclovir)

Valcyte® (valganciclovir) 

Valcyte® е лек кој припаѓа на групата антивирални средства со системско дејство. После перорална администрација vanganciclovir брзо и екстензивно се метаболизира до активен ингредиент ganciclovir. Ganciclovir jа инхибира репликацијата на херпес вирусите, вклучувајќи human cytomegalovirus (CMV), herpes simplex virus 1 и 2, human herpes virus 6, 7 и 8, Epstein-Barr virus, varicella-zoster virus и hepatitis B virus. Valcyte е достапен во облик на филм обложени таблети од 450mg.

Valcyte® е индициран за:

  • терапија на цитомегаловирус (CMV) ретинит кај пациенти со стекнат синдром на имунодефициенција (СИДА)
  • превенција на цитомегаловирус (CMV) заболување кај ризични пациенти со трансплантирани солидни органи

За дa го погледнете вкупниот збирен извештај за особините на лекот кликнете тука.