Рош во невронауката

Стотици болести го зафаќаат мозокот и влијаат на неговите врски со телото. Користејќи ги најновите научни достигнувања, ние сме посветени да разбереме како болестите влијаат на нервниот систем, развивајќи нови начини на дијагностика и нивно лекување.

Невронауката како мултидисциплинарна област го следи развојот на нервниот систем, неговата структура и начинот на неговото нормално функционирање како и при состојби на невролошки, психијатриски и невроразвојни пореметувања. Невронауката е голем предизвик за медицината и општеството, затоа што мозокот сам по себе не е целосно истражен, а пак од друга страна трошоците за третман на болестите кои го зафаќаат мозокот се многу високи. Болестите на нервниот систем го нарушуваат животот не само на пациентите туку и на нивните најблиски. 1 од 10 лица во светот страдаат од одреден тип на невролошко заболување, така што се проценува дека околу 700 милиони лица живеат со ментални и невролошки нарушувања ширум светот.

Се проценува дека околу 700 милиони лица со ментални и невролошки нарушувања се откриваат секоја година ширум светот.

На глобално ниво:

  • 2,3 милиони лица живеат со мултиплa склероза
  • 7-10 милиони лица имаат Паркинсонова болест
  • 24 милиони лица живеат со шизофренија
  • 46 милиони лица живеат со деменција
  • 350 милиони лица страдале од најмалку една епизода на депресија

 

Сепак, постои причина за надеж.

Рош, покрај тоа што е лидер во истражувањата и развојот во областа на онкологијата, во последните години интензивно се фокусира кон истражување и развој на областа на невронауката. Целта на компанијата е да развие третмански опции кои се базираат врз биологијата на нервниот систем кои би помогнале во подобрување на квалитетот на живот на лицата со хронични и потенцијално катастрофални болести. Користејќи ги најновите научни достигнувања, ние сме посветени да разбереме како болестите влијаат на нервниот систем, развивајќи нови начини на дијагностика и нивно лекување. Секој ден, со подобро разбирање на генетиката, напредокот во „имиџинг“ технологиите и податоците од клиничките студии се овозможи еден нов увид за научниците во тоа како мозокот и неговите врски функционираат - и што се случува кога тие не функционираат правилно. Ниту една компанија или институција не може да го направи тоа сама поради тоа ние соработуваме со широк спектар на партнери од најразлични профили. Имаме страст и знаење, да пронајдеме лекови за третман на болестите на нервниот систем и да им помогнеме на лицата да го живеат својот живот во целост.

Невронауката во Рош е фокусирана на 5 области.

Невронауката во Рош е фокусирана кон истражувања во неколку области кои имаат најголеми незадоволени медицински потреби:

  • невровоспалителни заболувања,
  • невродегенеративни заболувања,
  • невроразвојни заболувања,
  • психијатриски нарушувања и
  • болка.

 

Со голема посветеност и знаење истражуваме во овие области, поместувајќи ги границите кон откривање на врвни медицински откритија, со цел нивно излекување и/или подобрување на квалитетот на живот на овие лица. Во моментов, портфолиото на Рош се состои од повеќе од десетина истражувачки лекови во различна фаза на клинички развој за следниве болести: мултипла склероза, Алцхајмерова болест, спинална мускулна атрофија, Хантингтонова болест, Паркинсонова болест, неуромиелитис оптика спектар на нарушувања и аутизам.