Моменти на врвни откритија кај мултипла склероза (МС)

Моменти на врвни откритија кај мултипла склероза (МС)

Првиот познат случај на МС

1421 година

Првиот познат случај на МС

Во 1421 година, Св. Лидвина лизгаше на мраз во Сиедам, Холандија, кога одеднаш стана слаба и падна, скрши ребро на 15-годишна возраст. Нејзиниот пад беше првиот знак за нејзината болест, што постепено се влошуваше сè додека не и беа парализирани двете нозе. Историчарите ја сметаат Лидвина за еден од првите документирани случаи на МС.1

First illustrations of MS

1830-тите години

Први илустрации на МС

Во 1830-тите, францускиот анатомист Жан Крувејлјер и шкотскиот патолог Роберт Карсвел независно, но истовремено, први ги опишале и илустрирале лезиите на нервниот систем што се развиваат кај МС.2, 3

Клиничка дијагноза на МС

1868 година

Клиничка дијагноза на МС

Д-р Жан-Мартин Шарко, професор на Универзитетот во Париз, лекуваше млада жена со тремор и нејасен говор. По нејзината смрт, тој идентификувал плаки во нејзиниот мозок, кои ги нарекол „sclerose en plaques.“. Тој ги поврза овие плаки со неговите други клинички опсервации и стана првиот што ја дијагностицира МС како посебна болест.3, 4

Откривање на миелинот

1878 година

Откривањето на миелинот

Во 1878 година, францускиот научник д-р Луис Ранвие го открил миелинот, кој ги штити и поддржува нервните клетки и е оштетен кај пациенти со МС.4

Патологија на МС

1916 година

Патологија на МС

Со седиште на Универзитетот во Единбург, патологот д-р Џемјс Доусон направи чекор напред во патологијата на МС во 1916 година кога за првпат опиша микроскопско оштетување на миелинот и воспаление на крвните садови кои се случуваат во мозокот.8

The emergence of new research

1933 година

Започнуваат нови истражувања

Во 1933 година, американскиот научник д-р Томас Риверс докажа дека МС не е вирусно заболување кога можеше да покаже дека симптомите на МС може да се појават кај животни на кои им е инјектиран здрав миелин и предизвикување автоимун одговор. Оваа животинска форма на болеста беше наречена експериментален алергиски енцефаломиелитис (ЕАЕ).4

Откриена улогата на Т-клетките

1959 година

Откриена улогата на Т-клетките

Во 1959 година, американскиот невроимунолог д-р Филип Патерсон утврдил дека Т-клетките се вклучени во појава на ЕАЕ кога ја пренел болеста од едно животно на друго преку инјекција на овие имуни клетки.5, 6

Откриена улогата на Б-клетките

1960 година

Откриена улогата на Б-клетките

Во 1960 година, група научници откриле друг вид на имунолошка клетка, наречена Б-клетка, во цереброспиналната течност кај луѓето со МС, што беше голем чекор напред во дијагностицирањето.7

Дополнително откриена улогата на имунолошкиот систем

1960s and 1970s

Дополнително откриена улогата на имунолошкиот систем

Во следните две децении, улогата на човечкиот имунолошки систем кај МС беше дополнително истражена. Помеѓу 1960 година и 1970 година, повеќе научници потврдија дека МС е имуно посредувана болест..8, 9

За прв пат употребена MRI за дијагностика на МС

1981 година

За прв пат употребена MRI за дијагностика на МС

Во 1981 година, британски истражувач д-р Иан. Р. Јанг користеше магнетна резонанца (анг. magnetic resonance imgaing, MRI) за да погледне во мозокот на лице со МС. По првото скенирање, стана очигледно дека дури и кога пациентот не покажува симптоми, MRI може да се користи за да се идентификуваат знаците на болеста..8

Нови стандарди за одредување на инвалидноста

1983

Нови старндарди за одредување на инвалидноста

Неврологот Џон Куртцке ја воспостави Expanded Disability Status Scale (EDSS), која се користи за проценка на луѓето со МС во клиничка пракса и клинички студии.10 Некои од мерките вклучуваат визуелна функција, координација и тешкотии при движење на екстремитетите.

Прв третман за МС

1990-тите години

Прв третман за МС

Во 90-тите, првите третмани беа развиени за да помогнат во контрола на болеста, но не и лекувањето на знаците и симптомите на МС. Беа одобрени неколку третмани за инјектирање за да се намали фреквенцијата на релапси на нервниот систем кај луѓе со релапсна МС (РМС), најчестата форма на болеста.8Оттогаш, беа развиени дополнителни лекови кои ја забавуваа акумулацијата на инвалидноста.

Потребни се повеќе третмански опции за релапсните форми на МС

2000s

Повеќе третмански опции стануваат достапни за релапсните форми на МС/h2>

Откриени се нови третмани со различни механизми на дејство и начини на администрација и одобрени за третман на релапсна МС. Повеќето третмани се насочени кон функцијата на Т-клетките како нивен примарен механизам на ефикасност. И покрај многуте успеси кај РМС, за третман на примарна прогресивна форма на МС постои само еден одобрен лек.

Продолжување на иновациите

Денес

Продолжување на иновациите

Во последните две децении, научниците продолжија да учат за МС. Најновото истражување сугерира дека Б-клетките играат важна улога во прогресијата на болеста.11, 12

Референци

 • 1. Medaer, R. (1979). Does the history of multiple sclerosis go back as far as the 14th century? Acta Neurologica Scandnavica. 60(3):189–92.
 • 2. Murray, T. (2009). Robert Carswell: The First Illustrator of MS. The International MS Journal. 2009. 16, 98–101.
 • 3. Compston, A., Lassmann, H., McDonald, I. (2006). McAlpine's Multiple Sclerosis (Fourth Edition). London: Churchill Livingstone. 3–6.
 • 4. Rolak, L. (2003). MS: The Basic Facts. Clinical Medicine & Research. 1 (1), 61–62.
 • 5. Paterson, P. (1960). Transfer Of Allergic Encephalomyelitis In Rats By Means Of Lymph Node Cells. The Journal of Experimental Medicine. 111, 119–1947.
 • 6. Fletcher, J et al. (2010). T cells in multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis. Clinical and Experimental Immunology. 162, 1–11.
 • 7. Holmøy, T. (2009). The Discovery of Oligoclonal Bands: A 50-Year Anniversary. European Neurology. 62, 311–315.
 • 8. Rolak, L. (2009). The Basic Facts: The History of MS. National MS Society. 1–11.
 • 9. Steinman, L. (2003). Optic Neuritis, A New Variant of Experimental Encephalomyelitis, A Durable Model for All Seasons, Now In Its Seventieth Year. The Journal of Experimental Medicine. 197 (9), 1065–1071.
 • 10. Kurtzke, J. (1983). Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 33, 1444–52.
 • 11. Disanto G, Morahan JM, Barnett MH, Giovannoni G, Ramagopalan SV. (2012). The evidence for a role of B cells in multiple sclerosis. Neurology. 78 (11), 823–32.
 • 12. Hauser, S. et al. (2008). B-Cell Depletion with neuroparalytic accidents in Relapsing–Remitting Multiple Sclerosis. New England Journal of Medicine. 358, 676–88.