Јас сум Aнa, аватар. Направена сум од различни, неправилни, меки црти. Мојот пат се сплотува со патот на пациентите со карцином на дојка. Дел од тој пат се несигурноста, потребата да се побараат повеќе информации за самата болест и да се комуницира со различни специјалисти во областа. Затоа сум јас тука, да Ви помогнам во тек на Вашиот пат, да Ве водам и да Ви дадам поддршка.

Визија на проектот

Создаден со визија за дизајнирање на автоматско решение за едукација и информирање. Целта е да ги води пациентите со карцином на дојка низ нивното патување во тек на болеста и да ги поддржи после дијагностицирањето за време на часовите на изолација, загриженост и несигурност. Емпатичкиот формат на разговор има за цел да биде важен дел од поддршката.

Повеќе

Предизвик

По дијагностицирањето, пациентите со карцином на дојка имаат многу неодговорени прашања, дилеми и не се сигурни во донесување на одлуки за нивните плановите за лекување. Пациентот честопати се справува со шок и недостиг на емоционална поддршка по поставување на дијагнозата.

Повеќе
Ana

Ана, навигаторот за пациенти со карцином на дојка помага во претворање на комплексни теми во разговор.

Ана навигаторот е обучен да им помогне на пациентите со карцином на дојка, преку разговор во дискретно и интерактивно разговорно опкружување, да добијат корисни информации со цел поддршка на пациентите по дијагностицирање на карциномот на дојка.