Преддијализа

Хроничната бубрежна болест се развива бавно, а поизразените симптоми кај пациентите најчесто се јавуваат доцна, во последниот стадиум, кога веќе би била потребна бубрежна заместителна терапија која значително го менува животниот стил на пациентот, но го обременува и здравствениот систем на државата.   

           

 

 

Симптоми кои најчесто ги чувствуваат пациентите со хронична бубрежна болест се:1

 • замор и помалку енергија за извршување на секојдневните активности;
 • потешко концентрирање;
 • намален апетит;
 • несоница;
 • грчеви во мускулите;
 • отоци во нозете и зглобовите;
 • отоци околу очите, особено наутро;
 • сувост и чешање на кожата;
 • потреба за често уринирање, особено ноќе.

Хронична бубрежна болест може да добие секој и на која било возраст, но сепак зголемен ризик за развој на ова зболување имаат:

 • болните со дијабетес;
 • со висок крвен притисок;
 • со историја на хронична бубрежна болест во фамилијата и
 • постарите лица.

Хроничната бубрежна болест и анемијата поврзана со неа како една од најчестите компликации може да се откријат уште во раните стадиуми со едноставни рутински тестови кај ризичните групи.

Раната дијагноза и раното започнување на третманот на анемијата е особено значајна за спречување на прогресијата на кардиоваскуларните оштетувања, редукција на хоспитализациите и смртноста.2

Референци

 1. National Kidney Foundation. http://www.kidney.org/kidneyDisease/ckd/index.cfm. пристапено на 03.10.2014 год.
 2. Gouva C, Nikolopoulos P, Ioannidis JP, Siamopoulos KC. Treating anaemia early in renal failure patients slows the decline of renal function: a randomized controlled trial. Kidney Intl. 2004;66:753–60.