Хронична лимфоцитна леукемија

Хронична лимфоцитна леукемија (ХЛЛ) е малигнитет на крвта и коскената срцевина и се карактеризира со бавна акумулација на зрели бели крвни клетки во коскената срцевина, крвта и во лимфатичните органи. Во 95% од случаите болеста потекнува од белите крвни клетки (лимфоцити), наречени Б-клетки.1 Кај најголем број на пациенти болеста се јавува со зголемување на лимфните јазли и зголемување на бројот на леукоцити во крвта.  

Референци:

  1. Leukemia & Lymphoma Society, “Chronic Lymphocytic Leukemia.” Достапно на: http://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/cll.pdf. пристапено на: 13.08.2015