Соопштение

Скопје, 20.01.2016

Соопштение

Годишен состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година

57. годишен состанок на Американското здружение за хематологија се одржа од 5-8 декември 2015 година во Орландо, Флорида, САД. Состанокот секоја година привлекува повеќе од 25.000 хематолози од целиот свет од секоја супспецијалност, покривајќи широк спектар од хематологијата, каде се претставуваат нови пронајдоци од истражувања, откритија во патогенезата на хематолошките заболувања и нови лекови за пациентите. Стручните и научните презентации се селектирани од повеќе од 3000 пристигнати абстракти, претставувајќи ги последните обновени податоци од различни теми со висок интерес во хематологијата. Главна тема на овој состанок била генетиката, која што претставува револуција во полето на хематологија и онкологија.

Овие вести се само дел од значајните податоци од областа на хематолошките малигнитети презентирани на годишниот состанок на Американското здружение за хематологија во 2015 година. За повеќе информации, Ве молиме посетете ги следниве страници: