Соопштение

Скопје, 17.07.2017

Соопштение

„Рош“ презентираше нови клинички податоци за низа хематолошки болести во тек на двата најголеми настани од областа на хематологија во Европа

 

 

„Рош“ неодамна објави дека над 45 абстракти беа презентирани на двата најголеми настани од областа на хематологијата во Европа, 14та Интернационална конференција за малигни лимфоми (ICML) и 22от Конгрес на Европската хематолошка асоцијација (ЕНА). Тие вклучуваат 24 орални презентации и повеќе од 25 постери за лекови и нивни комбинации за претходно одобрени лекови или лекови во фаза на истражување.

Интернационалната конференција за малигни лимфоми е меѓународен стручен настан кој се организира секоја втора година во Лугано, Швајцарија, каде се презентираат нови пронајдоци од истражувањата, откритија во патогенезата на малигните лимфоми и нови лекови за пациентите. Оваа година настанот се одржа од 13-17 јуни и привлече повеќе од 3.500 хематолози од околу 90 земји со широк спектар на суб-специјалности со цел презентација и дискусија на повеќе од стотина абстракти. Стручните и научните презентации ги претставија последните обновени податоци од различни теми со висок интерес кон малигните лимфоми. 

Во тек на Конференцијата беа презентирани и 22 абстракти од кои 13 орални презентации во пленарната сесија и 9 постери со широк спектар на целни терапии и нивни комбинации кои „Рош“ ги истражува кај малигните лимфоми во различни третмански линии. 

Клучните абстракти кои ги претставуваат лековите на „Рош“ и кои беа презентирани можат да се најдат подолу во табелата. 

истражувачки лек наслов на публикација презентација број на абстракт
obinutuzumab BENDAMUSTINE, FOLLOWED BY OBINUTUZUMAB AND VENETOCLAX IN PATIENTS WITH CLL: CLL2-BAG TRIAL OF THE GCLLSG орална  
  PHASE II LYSA STUDY OF OBINUTUZUMAB COMBINED WITH LENALIDOMIDE FOR R/R/ FL орална  
  CELL OF ORIGIN COMBINED WITH CNS INTERNATIONAL PROGNOSTIC INDEX IMPROVES IDENTIFICATION OF DLBCL PATIENTS WITH HIGH CNS RELAPSE RISK AFTER INITIAL IMMUNOCHEMOTHERAPY орална  
  IMMUNOCHEMOTHERAPY WITH OBINUTUZUMAB OR RITUXIMAB IN PREVIOUSLY UNTREATED FL IN THE RANDOMISED PHASE III GALLIUM STUDY: ANALYSIS BY CHEMOTHERAPY REGIMEN  орална  
  PROGNOSTIC IMPACT OF BCL2 AND MYC EXPRESSION AND TRANSLOCATION IN UNTREATED DLBCL: RESULTS FROM THE PHASE III GOYA STUDY  орална  
  PHASE IB STUDY EVALUATING THE SAFETY AND CLINICAL ACTIVITY OF ATEZOLIZUMAB COMBINED WITH OBINUTUZUMAB IN PATIENTS WITH R/R NHL  орална  
  IMMUNOCHEMOTHERAPY WITH OBINUTUZUMAB OR RITUXIMAB IN a SUBSET OF PATIENTS IN THE RANDOMISED GALLIUM TRIAL WITH PREVIOUSLY UNTREATED MZL орална  
  MRD AND OUTCOMES IN R/R FL IN THE PHASE III GADOLIN TRIAL OF OBINUTUZUMAB AND BENDAMUSTINE VS BENDAMUSTINE постер 220 – P
  THE IMMUNOLOGIC DOUBLET OF LENALIDOMIDE PLUS OBINUTUZUMAB IS HIGHLY ACTIVE IN R/R FL, RESULTS OF A PHASE I/II STUDY  постер 280 – P
rituxumab MCL-R2 ELDERLY: PHASE III STUDY OF THE EUROPEAN MCL NETWORK ASSESSING EFFICACY OF ALTERNATING IMMUNOCHEMOTHERAPY (R-CHOP / R-HAD) AND RITUXIMAB-LENALIDOMIDE MAINTENANCE  орална  
  CVP OR R-CVP GIVEN AFTER INVOLVED-FIELD RADIOTHERAPY IMPROVES PFS IN STAGE I-II FL: RESULTS OF AN INTERNATIONAL RANDOMIZED TRIAL  орална  
  RITUXIMAB SC AND IV PLUS CHOP SHOW SIMILAR EFFICACY AND SAFETY IN THE RANDOMISED MABEASE STUDY IN FIRST-LINE DLBCL  постер
186 – P
polatuzumab POLATUZUMAB VEDOTIN COMBINED WITH RITUXIMAB-CHP FOR PATIENTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED DLBCL орална  
  POLATUZUMAB VEDOTIN PLUS BENDAMUSTINE AND RITUXIMAB OR OBINUTUZUMAB IN R/R FL OR DLBCL: UPDATED RESULTS OF A PHASE 1B/2 STUDY постер 284 – P

Конгресот на Европската хематолошка асоцијација е најголем меѓународен хематолошки настан кој се одржува во Европа. Оваа година конгресот се организира по 22 пат во Мадрид, Шпанија од 22-25 јуни и на него присуствуваа повеќе од 10.000 здравствени професионалци од целиот свет од сите хематолошки суб-специјалности во една сеопфатна програма.

На Конгресот беа презентирани и 27 абстракти од кои 11 орални презентации, 15 постери и принтани абстракти за лекови кои Рош и неговите партнери ги истражуваат во малигната хематологија.

Клучните абстракти кои ги претставуваат лековите на „Рош“ и кои беа презентирани можат да се најдат подолу во табелата. 

истражувачки лек наслов на публикација презентација број на абстракт
obinutuzumab HEALTH-RELATED QoL RESULTS FROM THE PHASE III GALLIUM STUDY OF OBINUTUZUMAB-BASED AND RITUXIMAB-BASED THERAPY IN PATIENTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED ADVANCED iNHL орална S502
  BENDAMUSTINE, FOLLOWED BY OBINUTUZUMAB AND VENETOCLAX IN PATIENTS WITH CLL: CLL2-BAG PHASE-II-TRIAL OF THE GCLLSG орална S464
  COMPARISON OF CONTRAST-ENHANCED CT-BASED RESPONSE WITH PET ASSESSMENT AFTER FIRST-LINE THERAPY FOR FL IN THE PHASE III GALLIUM STUDY орална S774
  IMMUNOCHEMOTHERAPY WITH OBINUTUZUMAB OR RITUXIMAB IN PREVIOUSLY UNTREATED FL IN THE RANDOMIZED PHASE III GALLIUM STUDY: ANALYSIS BY CHEMOTHERAPY REGIMEN орална S775
  FINAL RESULTS OF THE PHASE IB GALTON TRIAL IN CLL: DURABLE REMISSIONS WITH FRONTLINE OBINUTUZUMAB PLUS FLUDARABINE/ CYCLOPHOSPHAMIDE OR BENDAMUSTINE постер P253
  RESULTS OF A PHASE II MULTICENTER STUDY OF OBINUTUZUMAB PLUS BENDAMUSTINE IN PTS WITH PREVIOUSLY UNTREATED CLL постер P249
rituximab SC RITUXIMAB SC AND IV PLUS CHOP SHOW SIMILAR EFFICACY AND SAFETY IN THE RANDOMIZED MABEASE STUDY IN FIRST-LINE DLBCL орална S107
  COST-MINIMIZATION ANALYSIS OF RITUXIMAB SUBCUTANEOUS FORMULATION VERSUS INTRAVENOUS ADMINISTRATION OF RITUXIMAB FOR THE TREATMENT OF NHL IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA постер E1471
polatuzumab POLATUZUMAB VEDOTIN PLUS BENDAMUSTINE AND RITUXIMAB OR OBINUTUZUMAB IN R/R FL OR DLBCL: UPDATED RESULTS OF A PHASE 1B/2 STUDY орална S468

Сите публикувани абстракти се достапни за преглед во Hematological Oncology Vol.35, Issue Supp. S2 р.1–466, на EHA_abstracts_online и/или Poster_session_online.

„Рош“ во хематологија

Пред повеќе од 20 години, „Рош“ започна со развојот на лекови што го менуваат третманот на повеќе хематолошки заболувања. Денес, „Рош“, инвестира повеќе од кога било во обидот да пронајде иновативни третмански опции за луѓето со хематолошки заболувања. Како дополнение на одобрените лекови MabThera (rituximab), Gazyva (obinutuzumab), VenclextaТМ (venetoclax) во соработка на Abbvie, во „Рош“ се работи на подготовка на потенцијални хематолошки лекови, кои вклучуваат  anti-PDL1 Tecentriq (atezolizumab), антитело-лек конјугат anti-CD79b  (polatuzumab vedotin/RG7596) и мала молекула антагонист на MDM2 (idasanutlin/RG7388). „Рош“ е посветен на откривање на нови молекули не само за третман на хемато-онколошките заболувања туку и за третман на хемофилија А, emicizumab ACE910.

За „Рош“

„Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на луѓето. Обединетите сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив го направија „Рош“ лидер во персонализираната медицина - стратегија чија цел е лекувањето да се приспособи кон секој пациент на најдобар можен начин.

„Рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, „Рош“ е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во контролата на дијабетесот.

Основан во 1896 година, „Рош“ и натаму бара подобри начини за спречување, дијагностицирање и лекување на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. Компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот на пациентите до медицински иновации, преку соработка со сите релевантни чинители. Дваесет и девет лекови развиени од „Рош“ се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак. Осум години по ред, во Индексите за одржливост на Dow Jones (DJSI), „Рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на одржливост, во рамките на индустријата за лекови, биотехнологија и природните науки.

Групацијата „Рош“ со седиште во Базел, Швајцарија, е активна во повеќе од 100 земји и во текот на 2016 година бројот на вработените беше 94.000 луѓе ширум светот. Во 2016 година, „Рош“ инвестираше 9,9 милијарди швајцарски франци во истражување и развој и прикажа продажба од 50,6 милијарди швајцарски франци. Genentech, во Соединетите Американски Држави, е членка во целосна сопственост на групацијата „Рош“. „Рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, Јапонија.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја страницата www.roche.mk.

Сите заштитени имиња употребени или споменати во ова соопштение се заштитени со закон.