30-тите години на минатиот

Roche го синтетизира првиот витамин Ц. Во тоа време врвен дострел во медицината кој помогнал во решавање на еден голем здравствен проблем на тоа време - болестите поврзани со исхраната.