Научни достигнувања

Нашите истражувачки тимови освоиле многу награди, вклучувајќи:

Нобелова награда за Физиологија и Медицина:

  • 1987 год. награда доделена на Susumu Tonegawa, од Институтот за Имунологија во Базел, за неговата работа околу генетското потекло на разновидност на антителата
  • 1984 год. награда доделена на Niels Kaj Jerne, заедно со Georges Köhler, од Институтот за Имунологија во Базел и César Milstein, медицински истражувачки совет во Лабораторија за Молекуларна Биологија, во Кембриџ, Велика Британија, за откривањето на моноклоналните антитела

година лек

2015 

vismodegib (Erivedge)
2015 pertuzumab (Perjeta) 
2014       trastuzumab emtansin T-DM1 (Kadcyla)

2014       

pirferidone (Esbriet)

2013       

pertuzumab (Perjeta)

2013      

tocilizumab (RoАctemra)

2013      

vemurafenib (Zelboraf)
2012        vemurafenib (Zelboraf)
2011        tocilizumab (RoАctemra)
2010        tocilizumab (RoАctemra)
2006       bevacizumab (Avastin)

2004                               

enfuvirtide (Fuzon)
2002        trastuzumab (Herceptin)
2001        trastuzumab (Herceptin)
1999        rituximab (MabThera)
1998        tolcapone (Tasmar)
1998        tretinoine (Vesanoid)
1997        saquinavir (Invirase) 
1997                 mycophenolate-mofetil (Cellcept)
1997        saquinavir (Invirase)
1995        dornase alpha (Pulmozyme)
1995        saquinavir (Invirase)
1988      flumazenil (Anexate)
1984        etretinate (Tigason)

Целата листа на Prix Gallien награди можете да ја видите на следниов линк.

Награда на Британското Фармаколошко Друштво за откритие на лек на годината:

  • 2015 год. награда доделена на Gazyva/Gazyvaro® (obinutuzumab)

Како дополнување, научниците и клиничарите од делот за истражување и ран развој во Roche објавуваат повеќе од 300 публикации годишно. Еве ја листата на некои од последните публикации:

  • Cruz-Martín, A., et al. (2014). A dedicated circuit links direction-selective retinal ganglion cells to the primary visual cortex. Nature, 507(7492), 358-361.
  • Moisan, A., et al. (2014). White-to-brown metabolic conversion of human adipocytes by JAK inhibition. Nature cell biology. 17, 57-67.
  • Naryshkin, N. A., et al. (2014). SMN2 splicing modifiers improve motor function and longevity in mice with spinal muscular atrophy. Science, 345(6197), 688-693.
  • Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. (2014). Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature, 511(7510), 421-427.
  • Srivastava, K., et al. (2014). Postsurgical Adjuvant Tumor Therapy by Combining Anti-Angiopoietin-2 and Metronomic Chemotherapy Limits Metastatic Growth. Cancer cell, 26(6), 880-895.
  • Ries, C. H., et al. (2014). Targeting tumor-associated macrophages with anti-CSF-1R antibody reveals a strategy for cancer therapy. Cancer Cell, 25(6), 846-859.