Периодот од 1969 до 90-тите години на минатиот век

Во 1969 година Bactrim® ги постави новите стандарди за третман на бактериски инфекции. Светската здравствена организација го прогласи за еден од најзначајните лекови во светот. Во 1970тите години Rochе го развива Madopar®, првиот  современ третман за Паркинсонова болест. Во 1980тите години Rochе поставува нови стандарди во лекување со антибактериските лекови, како на пр. Rocephin®.