Соопштение

Скопје, 02.02.2015

Соопштение

Известување за нова адреса

 

Би сакале да Ве информираме дека новите канцеларии на РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје се наоѓаат на адресата подолу:

          Деловен центар Сити плаза

          Улица Св. Кирил и Методиј бр. 7, кат 2

          1000 Скопје

 

*Телефонските броеви и бројот на факсот остануваат непроменети.