Следејќи ги научните достигнувања Рош внесува иновација во здравството

Примена на продобивките од врвните достигнувања во науката и технологијата се основата на стратегијата на Рош и движечката сила за откривање и развој и унапредување на постоечките лекови.

Приказната за Рош е приказна за развој кој се темели на научните достигнувања.

Стратегијата за развој на лекови секогаш била насочена кон изнаоѓање на лекови за оние болести за кои постоела незадоволена медицинска потреба.