Факти за карцином на бели дробови

Големата слика

Карциномот на бели дробови е најчестиот карцином во светот веќе неколку децении, и е одговорен за

смртни случаи предизвикани од малигна болест1

Ширум светот, три лица умираат од карцином на бели дробови секоја минута2

На годишно ниво, повеќе лица умираат од карцином на бели дробови отколку од карцином на дојка, дебело црево и простата заедно3

Дијагноза, стадиум и третман ⁴ ⁵

од пациентите дијагностицирани со карцином на бели дробови се во поодминат стадиум во кој шансите за преживување се мали

Карцином на бели дробови во рана фаза - клучни факти

зелено: Инциденца
црвено: Преживување %

Стадиум - карцином само во белите дробови

Хирургија и хемотерапија

Локално напреднат карцином на бели дробови - клучни факти

зелено: Инциденца
црвено: Преживување %

Побројни карциноми во белите дробови и во регионалните лимфни јазли

Хирургија, хемотерапија и радиотерапија

Напреднат карцином на бели дробови - клучни факти

зелено: Инциденца
црвено: Преживување %

Метастази во околните органи

Систематска терапија (пр. целна терапија, имунотерапија, хемотерапија)

Во подоцнежните фази на карцином на бели дробови, системските третмани се клучни. Долго време единствена достапна системска терапија била хемотерапијата. Лекарите и пациентите многу се надеваат на новите видови на системски терапии кои покажале значајна корист за пациентите – целна терапија и имунотерапија.

Референци:

  1. Cancer Research UK.пристапено: мај 2016 г.

  2. WHO.Calculation by Roche - 1.59 million deaths per year / 365 days – 4,356 deaths per day / 24 hours = 181 deaths per hour / 60 minutes = 3 deaths per minute

  3. GLOBOCAN.пристапено: декември 2016 г.

  4. Goldstraw et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Seventh)
    Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic Oncology 2007; 2: 706_714

  5. National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review 1975-2013 - Lung cancer. достапно на:пристапено: декември 2016 г.

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава