Секоја личност е уникатна. Како и секој карцином.

типови на карцином1

гени кои придонесуваат за развивање на малигна болест2

мутации пронајдени во некои типови на карцином на бели дробови3

уникатен профил на карциномот

Напредокот во геномското тестирање е движечка сила за персонализацијата на третманот на малигната болест и им помага на здравствените работници полесно да ги разберат уникатните типови на малигната болест кај пациентите.

Малигните болести досега беа категоризирани претежно според локацијата во телото во која што се наоѓаат (пример, на бели дробови, на дојка, на црн дроб). Согласно фазата на болеста, голем број на пациенти со одреден тип на тумор беа третирани униформно со хемотерапија.

Но, дури и ако локацијата на малигната болест е иста, промените во ДНК што ја предизвикаат болеста може да бидат различни, што ја прави секоја малигна болест уникатна.

Сега кога научниците разбраа дека малигната болест се заснова на промени во геномот на туморот на пациентот, можеме да развиеме лекови што се поперсонализирани, насочени кон специфични генетски мутации.

Геномското тестирање дава појасна слика за малигната болест кај пациентот и резултатите може да им помогнат на лекарите да утврдат дали е достапна опција за целна терапија за единствениот геномски профил на пациентот. Исто така, може да помогне да се утврди дали пациентот е кандидат за клиничко испитување.

Геномското тестирање е многу значајно кај пациентите кои имаат малигна болест во подоцнежна фаза или кај малигни болести кои се потешки за 9лекување, како што се:

Благодарение на геномиката, третманот на малигните болести станува се повеќе персонализиран од било кога досега:

пациент

туморски
профил

третмански
план

Геномското профилирање е еден начин на кој што ја трансформираме грижата за пациентите и со тоа персонализираната медицина станува реалност. Развивање на таргетирани третмани е друга реалност која се остварува со помош на геномското тестирање.

Референци

  1. Armengol G, Ramon Y Cajal S. Funnel Factors. In: Schwab M, editor. Encyclopedia of Cancer. 2nd ed. New York: 2008.

  2. Stratton MR, Campbell PJ, Futreal PA. The cancer genome. Nature. 2009;458(7239):719-724.

  3. Strachan T, Goodship J, Chinnery P. New Insights from Genomewide Studies of Cancers. In: Genetics and Genomics in Medicine. New York and London: 2015.

Повеќе приказни

Види ги сите приказни

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава