Лимфом:запознајте ги фактите

Лимфом е термин кој се користи за над 60 малигни болести кои започнуваат во клетките на вашиот имунолошки систем.¹ Постојат две општи категории на лимфом: Хочкинов и не-Хочкинов лимфом (НХЛ). Повеќето случаи на дијагностицирани лимфоми се од видот на НХЛ. Разликата помеѓу подтиповите на НХЛ е важна за соодветен третман. Кликнете на картичките подолу за да дознаете повеќе за НХЛ и неговите најчести подтипови.

Хематолошките малигни болести се петта најчеста причина за смрт од малигна болест во светот. Лимфомот е една од најраспространетите форми.2

НХЛ е тип на хематолошка малигна форма која започнува во белите крвни клетки, познати како лимфоцити, кои се клучна компонентна во имунолошкиот систем.3

Двата најчести подтипови на НХЛ се дифузен Б големоклеточен лимфом, агресивна (брзорастечка) форма и фоликуларен лимфом, индолентна (бавно растечка) форма.4,5

Подтиповите можат да се однесуваат поинаку, што значи дека може да бараат различни третмани.6

Средната возраст при поставување на дијагноза на фоликуларен лимфом е 60 години.7

Симптомите на фоликуларен лимфом често се појавуваат постепено и затоа не се забележуваат од пациентите, 80% од пациентите се дијагностицираат со напредната болест.8

Ако болеста е во рана фаза, пациентите можеби нема да добијат никаков третман се додека не се појават симптоми или не се влошат, но нивната болест сепак ќе се следи. Ова е познато како „watch & wait”.9

Фоликуларниот лимфом генерално се смета за неизлечлива болест; сепак, со третман за контрола на нивната болест, пациентите обично можат да преживеат многу години по дијагностицирање.10

Со секој релапс на фоликуларниот лимфом, болеста станува потешка за лекување, а третманските опции стануваат сè поограничени. Целта на третманот е да се продолжи времето пред болест кај лицето со истовремено зачувувајќи го неговиот квалитет на живот.11

Референци

 1. Lymphoma Research Foundation. About lymphoma. Пристапено: август 2017 г. Достапно на:

 2. GLOBOCAN 2012 Пристапено: јуни 2017 г. Достапно на:

 3. Leukemia & Lymphoma Society. Пристапено: јуни 2017 г. Достапно на:

 4. Le Guyader-Peyrou S et al. Factors Related To The Relative Survival Of Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma In A Population-Based Study In France: Does Socio-Economic Status Have A Role? Haematologica 2017; 102: 584-592

 5. Shankland KR, et al. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet 2012; 380 (9844): 848-57

 6. Lymphoma – Non-Hodgkin: Subtypes. Пристапено: август 2017 г. Достапно на:

 7. Luminari S et al. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2012; 34(1): 54-59

 8. National Institute for Health and Clinical Excellence. Пристапено: јуни 2017 г. Достапно на:

 9. ESMO. Patient guide series: Follicular lymphoma. Пристапено: јули 2017 г. Достапно на:

 10. PDQ Cancer Infomration Summaries [Internet]. Adult Non-Hodgkin Lymphoma (PDQ®). Пристапено: август 2017 г. Достапно на:

 11. Johnson PW et al. Patterns of survival in patients with recurrent follicular lymphoma: a 20-year study from a single center. J Clin Oncol, 1995 13(1):140

Преземања

Да ги разбереме лимфомите - инфографик

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава