Ракот на белите дробови е...

На секои 14 секунди, на некоj му е поставена дијагноза на рак на белите дробови.¹

Денес, дефиницијата за рак на белите дробови е многу поинаква од онаа од пред 20 години. Тоа што во минатото се третирало како единствена здравствена состојба, денес се препознава како разновидна болест составена од бројни подтипови, од кои сите функционираат поинаку.2-5

Нашето сè поголемо разбирање на науката значи дека луѓето сега можат да се подвргнат на тестови за откривање биомаркери и на третмани коишто се персонализирани врз основа на специфичните генетски карактеристики или имунолошки патишта. Напредокот го промени значењето на дијагнозата на рак на белите дробови; за некои, долгорочното преживување сега веќе е реалност, а не само можност.5,6

Иако правиме значителни чекори во борбата против ракот на белите дробови, напредокот е побавен во споредба со напредокот во однос на другите видови рак. За жал, многу луѓе сè уште се соочуваат со лоша прогноза и не ја добиваат најдобрата можна нега.

Колку порано се дијагностицира ракот на белите дробови, толку е поголема веројатноста третманите да бидат ефективни, што значи дека пациентите може да живеат подолго.3,7 За жал, постојат бројни фактори кои може да доведат до доцна дијагноза и третман на луѓето со рак на белите дробови.8

Клучни фактори кои спречуваат рано поставување дијагноза

Болеста тешко се открива поради отсуството на симптоми во раните фази. Дури кога ќе се појават, симптомите често се неодредени и може да доведат до заклучок дека се работи за други болести.8

Со скринингот, ракот на белите дробови може да се открие во многу порана фаза и се покажа дека со оваа метода смртноста кај луѓето со висок ризик се намалува за речиси една четвртина. Сепак, многу малку земји имаат програми за скрининг за рак на белите дробови. 8-10

Дијагнозата може да биде ненавремена и поради стигмата и стравот поврзани со ракот на белите дробови, често поради историја на пушење, што може да ги спречи луѓето да бараат медицинска помош, дури и кога имаат симптоми 8

Нееднаквостите во поглед на здравствената заштита низ различни земји и региони значат дека некои луѓе имаат ограничен или никаков пристап до иновативни услуги кои поддржуваат порана интервенција кај ракот на белите дробови, како што се скрининг, тестирање и третман.3

Една од најважните работи што може да ги направиме е да го најдеме најдобриот третман за секое лице со рак на белите дробови. Откривањето на специфични мутации и имунолошки патишта го трансформираше начинот на кој некои пациенти се третираат.3,5 Сепак, сè уште има многу луѓе на кои им требаат нови опции. Мора да продолжиме да го прошируваме нашето знаење за тоа како функционира ракот на белите дробови, за да откриеме потенцијални нови лекови.

Имајќи го предвид она што сега го знаеме за сложеноста на болеста, сеопфатното тестирање на биомаркерите при дијагнозата е од клучно значење за брзо и прецизно утврдување на подтипот на секој пациент и негово усогласување со најоптималниот третман што е можно побрзо.

Нашите тимови работат неуморно на редефинирање на иднината на клиничката нега и на тоа да обезбедат секое лице на кое му е дијагностицирана болеста да ја добие негата што му е потребна. За вистински да ги промениме нештата, мора да соработуваме со целата заедница за да ги разбереме, да ги препознаеме и да одговориме на најважните предизвици за пациентите. Продолжувањето на напредокот во однос на раната дијагноза, тестирањето и иновативните пристапи на третман може да помогнат во редефинирањето на оваа болест.

Има уште многу пат пред нас, но Марк Брук, Извршниот директор на Фондацијата за бели дробови на Австралија, е оптимист за иднината. „Мислам дека во изминатите три до пет години постои чувство на оптимизам што полека се раѓа во поглед на ракот на белите дробови“.

Со пионерски нови начини на тестови за откривање рак на белите дробови, може да обезбедиме попрецизни и понавремени резултати за да помогнеме да се најде вистинскиот третман за вистинскиот пациент, како и да ја следиме успешноста на третманот и да откриеме евентуален отпор на организмот.

Ние во Рош тесно соработуваме со нашите партнери, почнувајќи од пациенти и здравствени работници, па до здравствените системи и индустријата, на постигнување на нашите цели на подобрување на искуството на секој еден пациент, во секоја фаза од нивното патување. 

Референци:

  1. World Health Organisation. World Globocan 2020, [internet; cited June 2022] Available from: 

  2. Information about Small Cell Lung Cancer, [internet; cited June 2022] Available from: 

  3. Information about Non-Small Cell Lung Cancer, [internet; cited June 2022] Available from: 

  4. ASCO. Cancer Progress Timeline.[internet, cited June 2022] Available from:

  5. Jones G, et al. Recent advances in the management of lung cancer. Clin Med. 2018;1(18): s41–s46.

  6. National Cancer Institute. Biomarker Testing for Cancer Treatment [internet, cited June 2022] Available from: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/biomarker-testing-cancer-treatment

  7. EpiCast. EpiCast report: NSCLC epidemiology forecast to 2022 [internet, cited June 2022] Available from: 

  8. Cassim S, et al. Patient and carer perceived barriers to early presentation and diagnosis of lung cancer: a systematic review. BMC Cancer. 2019;19(1):25

  9. The National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011.4;365(5):395-409.

  10. de Koning HJ, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med. 2020;382:503-513.


More stories

See all stories

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава