Податоците клиничката студија IMvigor 130 покажа дека Tecentriq во комбинација со хемотерапија, го намалува ризикот за прогресија на болеста или смрт, кај лица кои боледуваат од претходно нетретиран напреден уротелијален карцином

  • IMvigor 130 е првата позитивна фаза III клиничка студија во која е вклучена комбинирана имунотерапија кај претходно нетретиран напреднaт уротелијален карцином

 ,,Рош‘‘ неодамна ги презентираше резултатите од фаза III клиничката студија IMvigor 130, кои покажуваат дека таа ја постигнала својата ко-примарна крајна цел, преживување без прогресија на болеста проценета од страна на истражувачот (investigator assessed PFS). Комбинацијата на Tecentriq®▼(atezolizumab) и хемотерапија која содржи платина, покажа статистички значајна редукција на ризикот од прогресија на болеста, кај лица со претходно нетретиран локално напреднат или метастатски уротелијален карцином (mUC), споредено само со хемотерапија. Оваа примарна анализа покажа охрабрувачки резултати и во поглед на вкупното преживување, меѓутоа, податоците сéуште не се сеопфатни и пациентите ќе бидат следени до следната планирана анализа.

Безбедноста на комбинацијата на Tecentriq и хемотерапија била конзистента со веќе познатиот безбедносен профил на индивидуалните лекови и не се идентификувани нови безбедносни сигнали. Резултатите ќе бидат презентирани на следниот медицински состанок и ќе бидат споделени со здравствените работници во светот, вклучувајќи ги и и Администрација за храна и лекови на Соединетите Американски Држави (анг. Food and Drug Administration, FDA) и Европската агенција за лекови (анг. European Medicines Agency, EMA).

,,IMvigor 130 е првата позитивна фаза III клиничка студија со комбинација на канцер имунотерапија и хемотерапија кај лица кои боледуваат од напреднат уротелијален карцином кој претходно не бил лекуван, што претставува агресивна болест за која има мал број на достапни третмани за пациентите‘‘ изјави д-р Сандра Хорнинг, Главен медицински директор и Шеф на одделот за развој на производи во „Рош“. ,,Овие резултати ја поддржуваат нашата широка клиничка програма за развој на Tecentriq во полето на уротелијален карцином, како и нашиот пристап кон комбинирана имунотерапија со хемотерапија или други лекови, кои ги подобруваат шансите на пациентите и за кои сакаме отворено да дискутираме со здравствените власти‘‘.

Tecentriq е првата канцер имунотерапија која е одобрена за третман на уротелијален карцином. Во овој момент, има четири фаза III клинички студии кои го испитуваат лекот Tecentriq како самостојна терапија или во комбинација со други лекови кај лица со ран или напреднат уротелијален карцином. Рош има широка развојна програма која вклучува повеќе планирани или тековни фаза III клинички студии, во полето на карциномите на бели дробови, кожа, дојка, гастроинтестинален тракт, гинеколошки и канцер на глава и врат. Студиите ја испитуваат ефикасноста и безбедноста на Tecentriq како монотерапија или во комбинација со други лекови.

IMvigor 130 е мултицентрична, делумно слепа, рандомизирана, фаза III клиничка студија, која ја проценува ефикасноста и безбедноста на Tecentriq во комбинација со хемотерапија или како самостојна терапија, во споредба со хемотерапија, кај лица кои имаат метастатски уротелијален карцином и кои претходно не примале системска терапија за својата метастатска болест. Студијата вклучила 1.213 лица кои биле рандомизирани во три групи:

  • Tecentriq плус хемотерапија која содржи платина (gemcitabine во комбинација со cisplatin или carboplatin), или

  • Tecentriq, или

  • хемотерапија која содржи платина (gemcitabine во комбинација со cisplatin или carboplatin) плус плацебо (контролна гранка)

Во гранката Tecentriq плус хемотерапија која содржи платина, ко-примарните цели биле вкупно преживување и преживување без прогресија на болеста, согласно евалуационите критериуми за одговор на третман кај солидни тумори (RECIST v1.1).

Во 2018 година биле дијагностицирани повеќе од половина милион нови случаи на уротелијален карцином на светско ниво, а евидентирани се околу 200.000 смртни случаи од болеста. Уротелијалниот карцином, кој се појавува на клетките во внатрешноста на мочниот меур е еден од најчестите типови на карцином на мочен меур, поточно вклучува 90% од сите случаи. Вкупно, 30% од случаите се категоризираат како напредната болест базирано на мускулно инвазивна или метастаска болест.

Лекот Tecentriq е тип на моноклонално антитело кое е дизајнирано за да се врзе со протеинот PD-L1, кој е присутен на туморските клетки и тумор-инфилтрирачките имуни клетки. Tecentriq откако ќе се врзе за PD-L1 ја блокира интеракцијата со PD-1 и B7.1 рецепторите и на тој начин предизвикува активација на Т-клетките. Благодарение на тоа, Tecentriq е имунотерапија за третман на канцер, која има потенцијал да се користи во комбинација со други имунотерапии, таргет лекови и голем број на хемотерапии. Клиничката програма на Tecentriq е базирана на разбирањето за имуниот систем и интеракцијата со туморот, поточно како преку користење на човечкиот имун систем можеме поефикасно да се избориме со канцерот. Tecentriq е одобрен во Соединетите Американски Држави, Европа и други земји во светот, сам или во комбинација со таргет терапија и хемотерапија, за третман на не-ситно клеточен и ситно клеточен карцином на белите дробови, некои типови на уротелијелен карцином и кај PD-L1-позитивен тројно негативен карцином на дојка.

Повеќе од 50 години, ,,Рош‘‘ создава нови лекови чија цел е редефинирање на третманот во онкологијата. Денес, вложуваме повеќе од било кога со цел да обезбедиме иновативни опции за третман кои му помагаат на човечкиот имун систем да се избори против ракот. ,,Рош‘‘ се стреми преку примена на сознанијата од своите истражувачки проекти во доменот на профилирање на туморскиот имунитет, да овозможи што поголема популација на лица кои живеат со рак во што е можно пократок рок да ги почуствуваат предностите на Tecentriq. Нашата програма за развој на канцер имунотерапијата, дава сеопфатен поглед кон достигнување на крајната цел која овозможува користење на сопствениот имунитет за подобрување на шансата за живот на пациентите.

За да дознаете повеќе за пристапот на ,,Рош‘‘ кон канцер имунотерапијата, Ве молиме погледнете го следниот линк:

„Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на луѓето. Обединетите сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив го направија „Рош“ лидер во персонализираната медицина - стратегија чија цел е лекувањето да се приспособи кон секој пациент на најдобар можен начин.

„Рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, „Рош“ е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во контролата на дијабетесот.

Основан во 1896 година, „Рош“ и натаму бара подобри начини за спречување, дијагностицирање и лекување на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. Компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот на пациентите до медицински иновации, преку соработка со сите релевантни чинители. Триесет лекови развиени од „Рош“ се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак. Десет години по ред, во Индексите за одржливост на Dow Jones (DJSI), „Рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на одржливост, во рамките на индустријата за лекови, биотехнологија и природните науки.

Групацијата „Рош“ со седиште во Базел, Швајцарија, е активна во повеќе од 100 земји. Во 2018 година бројот на вработените беше околу 94.000 луѓе ширум светот. Во 2018 година, „Рош“ инвестираше 11 милијарди швајцарски франци во истражување и развој и прикажа продажба од 56,8 милијарди швајцарски франци. Genentech, во Соединетите Американски Држави, е членка во целосна сопственост на групацијата „Рош“. „Рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, Јапонија.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја страницатаСите заштитени имиња употребени или споменати во ова соопштение се заштитени со закон.

Референци:

  1. Bray F et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Ca Cancer J Clin. 2018;68:394-424.

  2. Cancer.Net. достапно на:

  3. Kaufman DS, Shipley WU, Feldman AS. Bladder cancer. Lancet. 2009;374:239-249.

Преземања

Превземете го соопштението

Откриј повеќе

Контактирајте го Одделот за медицински информации

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава