Во тек на конгресот на ECTRIMS беа презентирани податоци за безбедноста и ефикасноста на OCREVUS® (ocrelizumab) во тек на 5 години во третман на релапсна и примарно прогресивна мултипла склероза

  • Податоците ја зајакнаа важноста за ран почеток и продолжување на третманот  со OCREVUS;

  • Новите анализи ја истакнаа потребата за активен третман кај недоволно застапените пациенти, како пациентите со примарно прогресивна МС со напреднат стадиум на инвалидитет и пациентите со релапсни форми на МС со африканско потекло;

  • Рош продолжува со унапредување на клиничкото разбирање на МС преку учество во нови студии, вклучувајќи нови клинички крајни цели и дигитални алатки.

Рош соопшти дека во тек на 34. конгрес на Европскиот Комитет за третман и истражување на мултипла склероза (анг. Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis, ECTRIMS) кој се одржа во Берлин, Германија од 10 до 12 октомври 2018 година биле презентирани нови податоци за лекот OCREVUS® (ocrelizumab) во третман на лица со релапсни и примарно прогресивни форми на МС. Петнаесет абстракти беа презентирани во тек на конгресот, вклучувајќи и 5-годишни податоци за ефикасноста и безбедноста на OCREVUS како и пост-хок анализи на фаза III студии кои го евалуирале лекот OCREVUS кај недоволно застапените пациенти со МС.

Новата анализа на фаза III студијата ORATORIO, покажала дека третманот со OCREVUS ја намалува прогресијата на инвалидитет на горните екстремитети слично кај ППМС пациенти со или без напреднат вкупен инвалидитет (Expanded Disability Status Scale <6,0 и ≥6,0 и времетраење на 9-HPT (nine-hole peg тест) ≤25 секунди и >25 секунди). Овие анализи послужија како дополнителни информации за студијата ORATORIO-HAND, во која што за прв пат е вклучен и 9-HPT како примарна крајна цел за евалуација на долготрајната ефикасност и безбедност на OCREVUS кај лица со ППМС вклучувајќи ги и пациентите во понапреднат стадиум на болеста.

Анализата на подгрупа на РМС пациенти од фаза III клиничките студии OPERA I и OPERA II со африканско потекло, кај кои обично се забележува побрза прогресија на МС во однос на другите популации, покажала дека третманот со OCREVUS кај овие пациенти има бенефит врз MRI наодите и другите клинички исходи поврзани со ефикасноста на лекот во однос на interferon beta-1α. Поголем број на пациенти со африканско потекло лекувани со OCREVUS постигнале NEDA (анг. no evidence of disease activity) (без докази за активност на болеста) во споредба со пациентите лекувани со interferon beta-1α (46% наспроти 10%, соодветно; p=0.002).

„Продолжуваме посветени кон лицата со МС преку евалуација на OCREVUS во групи на пациенти кои честопати се прескокнати во клиничките студии,” изјави д-р Сандра Хорнинг, Главен медицински директор и Шеф на одделот за развој на производи во „Рош“. „Покрај тоа што имаме конзистентни податоци за ефикасноста и безбедноста на OCREVUS во тек на 5 години, дополнително на ECTRIMS ќе бидат презентирани податоци кои ќе го унапредат клиничкото разбирање на МС. Нашата цел е да им помогнеме на лицата со МС да можат подобро да ја разберат и менаџираат нивната болест.”

Новите алатки за брза проценка на сериозноста на симптомите на МС се сушстествени во подобрување на клиничките исходи и оптимизирање на здравствената заштита. SymptoMScreen претставува нова алатка за пациентите која служи за проценка на сериозноста на симптомите преку 12 домени (одење, функција на рацете/умешност, спастицитет, болка, сензација, контрола на мочниот меур, замор, вид, вртоглавица, когнитивни функции, депресија и анксиозност), кои ќе бидат употребени во две фаза IIIb студии (ENSEMBLE и CASTING). Податоците на почеток на студиите покажале разлики во степенот на сериозност на болеста во сите домени, на пр., кај 31% од пациентите вклучени во ENSEMBLE (РРМС пациенти без претходна терапија) и 41% од пациентите во CASTING (РРМС пациенти кои претходно имале супоптимален третман со лекови кои ја модифицираат болеста) имале чувство на умерен до сериозен замор.

Рош истотака ги презентираше и финалните податоци за примарните крајни цели во студијата FLOODLIGHT која ја евалуираше иновативната технологија базирана на потреба на паметен телефон кој послужил за само-мониторирање. Податоците покажале дека FLOODLIGHT може да биде посензитивна алатка за проценка на инвалидитетот во споредба со периодичните клинички проценки. Постоеше, исто така, висока комплијанса кон технологијата, со 76% приврзаност кон активни тестови и 71% придржување кон пасивен мониторинг. Резултатите, исто така, покажаа дека нивото на задоволство кај пациентите со МС кои ја завршиле студијата било добро до одлично (пријавено од страна на пациентот, 75 од можни 100 при последната посета).

Базирајќи се на иницијалните резултати од студијата FLOODLIGHT, Рош започна ново, глобално истражување наречено FLOODLIGHT Open кое планира да вклучи 10.000 лица во период од 5 години. FLOODLIGHT Open има за цел да направи проценка на можноста за мониторирање на активноста на болеста како и прогресија на онеспособеноста кај пациентите со МС во тек на 365 дена годишно, наспроти само 2-3 дена годишно колку што моментално ги посетуваат невролозите. Ова истражување е отворено, што значи дека секој пациент може да се вклучи и анонимните податоци кои се собираат во тек на истражувањето се достапни за лекарите и научниците со цел да се помогне во забрзување на процесот на истражување и соработка. Во моментов FLOODLIGHT Open вклучува пациенти од Соединетите Американски Држави и Канада и ќе вклучи и други држави во тек на оваа година. За повеќе информации и вклучување во студија, посетете ја веб страната https://floodlightopen.com или симнете ја апликацијата FLOODLIGHT од iTunes за iPhone или Google Play за Аndroid.

OCREVUS е одобрен во Македонија и уште во 67 држави низ Северна Америка, Јужна Америка, Блиски Исток, Источна Европа, како и Австралија, Швајцарија и земјите членки на Европска Унија. Во повеќе од 20 држави низ светот лекот е во процес на регистрација за добивање на одобрение за ставање на лекот во промет.

Дополнително, Рош беше спонзор на два симпозиуми: „Disease activity: Can starting early with effective treatment offer better outcomes in MS?” и „Disease progression: Changing how we think about MS” кои се одржаа на 9 и 10 октомври.

За целосна листа на презентации прикажани на ECTRIMS посетете ја следнава веб страна:

Во табелата подолу е прикажан избор на постер презентации презентирани на конгресот.

Ocrelizumab e хуманизирано моноклонално антитело дизајнирано селективно да ги таргетира CD20-позитивните Б клетки. CD20-позитивните Б клетки се специфичен тип на имуни клетки за кои се смета дека се главен придонесувач за миелинско (изолација и поддршка на нервните клетки) и аксонално (нервни клетки) оштетување. Ова оштетување на нервните клетки може да доведе до инвалидитет кај лицата со мултипла склероза (МС). Според податоците од претклиничките студии, лекот ocrelizumab се врзува за површинските протеини на СD20 клетките присутни на одредени на одредени Б клетки, но не кај матичните стем или плазма клетки, затоа важните функции на имунолошкиот систем се сочувани.

Лекот ocrelizumab се администрира во интравенска инфузија на секои шест месеци. Почетна доза се две инфузии од 300 mg администрирани на растојание од две недели. Наредните дози се администрираат како единечна инфузија од 600 mg.

Невронауката е еден од главните фокуси на истражувањата и развојот во „Рош“. Целта на компанијата е да се развијат третмански опции кои се базираат на биологијата на нервниот систем со цел да им се помогне на лицата со хронични и изнемоштувачки болести, да го подобрат нивниот живот. „Рош“ во своето портфолио има неколку лекови кои се во фаза на истражување и клинички развој за невролошки болести вклучувајќи: мултипла склероза, Алцхајмерова болест, спинална мускулна атрофија, Паркинсонова болест и аутизам.

„Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на луѓето. Обединетите сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив го направија „Рош“ лидер во персонализираната медицина - стратегија чија цел е лекувањето да се приспособи кон секој пациент на најдобар можен начин.

„Рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, „Рош“ е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во контролата на дијабетесот.

Основан во 1896 година, „Рош“ и натаму бара подобри начини за спречување, дијагностицирање и лекување на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. Компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот на пациентите до медицински иновации, преку соработка со сите релевантни чинители. Триесет лекови развиени од „Рош“ се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак. Девет години по ред, во Индексите за одржливост на Dow Jones (DJSI), „Рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на одржливост, во рамките на индустријата за лекови, биотехнологија и природните науки.

Групацијата „Рош“ со седиште во Базел, Швајцарија, е активна во повеќе од 100 земји и во текот на 2017 година бројот на вработените беше повеќе од 94.000 луѓе ширум светот. Во 2017 година, „Рош“ инвестираше 10,4 милијарди швајцарски франци во истражување и развој и прикажа продажба од 53,3 милијарди швајцарски франци. Genentech, во Соединетите Американски Држави, е членка во целосна сопственост на групацијата „Рош“. „Рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, Јапонија.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја страницата

Сите заштитени имиња употребени или споменати во ова соопштение се заштитени со закон.

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава