Рош Македонија

Компанијата Рош е присутна во Република Северна Македонија од 1999 година, најпрво како претставништво, а од 2013 година како независна компанија, Рош Македонија ДООЕЛ Скопје со седиште во Скопје.

Денес, компанијата Рош Македонија ДООЕЛ Скопје е една од водечките фармацевтски компании во нашата држава, настојувајќи да им обезбеди на пациентите пристап до иновативни терапевтски опции и персонализиран третман преку обезбедување на соодветни дијагностички процедури и лекови од областа на онкологија, неврологија, хемофилија, ретки болести, ревматологија, вирусологија и други.

Како партнер на здравствениот систем, Рош се обидува да обезбеди најдобри иновативни решенија за дијагностика и третман преку партнерства и соработка со доктори, фармацевти и други здравствени работници, здравствени власти и установи, професионални здруженија и здруженија на пациенти.

Примарен фокус

Покрај поддршката на здравствениот систем, кој е примарен фокус на компанијата, Рош во последните години покажа ново ниво на иницијатива и активност во деловната заедница во Република Северна Македонија даваjќи значаен придонес за подобро разбирање на важноста на оваа индустрија во подобрување на квалитетот на грижата за пациентите и општите стандарди за третман. 

 

Организација

  • Управа
  • Оддел за финансии
  • Оддел за маркетинг и продажба
  • Медицински оддел
  • Оддел за пристап на пазари и стратешко планирање 

Производи и услуги

Како на глобално ниво, така и во Македонија нашите активности се насочени кон обезбедување на најсовремени иновативни тераписки решенија за доброто на пациентите. 

Ова пред сé се однесува на пациентите кои имаат потреба од соодветна терапија во областа на: