Форми на мултипла склероза: Кои се сличностите и разликите?

Мултипла склероза (МС) е болест на централниот нервен систем (ЦНС), кој вклучува мозок, 'рбетен мозок и оптичките нерви. Патофизиологијата е слична за секого, но нејзиниот тек и симптоми се разликуваат од личност до личност.

Повеќето луѓе со МС при поставување на дијагнозата имаат релапсно-ремитентна (РРМС) или примарно прогресивна форма на МС (ППМС).

Истражете ги сличностите и разликите помеѓу овие две форми на МС.

Која е сличноста помеѓу овие форми на МС?

Кај секоја форма на МС, имунолошкиот систем ги напаѓа нервните клетки во ЦНС, што може да предизвика симптоми и инвалидитет.

И РРМС и ППМС се карактеризираат со влошување на знаците или симптомите во одреден момент во текот на болеста.

Симптомите се слични кај сите форми на МС, но се разликуваат за секоја личност, без разлика на формата.

Повеќето луѓе со РРМС и ППМС доживуваат зголемување на физичкиот инвалидитет во одреден момент од животот.

И мажите и кај жените можат да се дијагностицираат со РРМС и ППМС.

Активноста на болеста може да биде видлива преку појава на нови или влошување на постоечките знаци или симптоми или преку откривање на мозочни лезии (воспалени или оштетени делови во централниот нервен систем) кои се откриваат со помош на специјална опрема како магнетна резонанца (анг. MRI, magnetic resonance imaging).10

Важна цел при третман на РРМС и ППМС е да се успори прогресијата на инвалидитетот колку што е можно порано.

Како се разликуваат овие форми на МС?

Повлечете го лизгачот налево или надесно за да ги истражите разликите кај овие форми на МС.

Форми на МС при поставување на дијагноза

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Примарно прогресивна МС (ППМС)

Тек на болеста

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Примарно прогресивна МС (ППМС)

Симптоми

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Примарно прогресивна МС (ППМС)

Возраст при поставување на дијагноза

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Примарно прогресивна МС (ППМС)

Однос помеѓу мажи и жени

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Primary progressive MS (PPMS)

Активност на болеста

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Примарно прогресивна МС (ППМС)

Незадоволени медицински потреби

Релапсно-ремитентна МС (РРМС)
Примарно прогресивна МС (ППМС)

Разбирање на прогресијата кај мултипла склероза

Референци

  1. National Multiple Sclerosis Society. Types of MS. Достапно на:пристапено: јуни 2017 г.

  2. Lublin F.D., Reingold S.C. (1996) Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology, 46(4):907–11.

  3. Lublin F.D. et al. (2014). Defining the clinical course of multiple sclerosis. Neurology, 83(3):278-86.

  4. MS Society. Primary Progressive (PPMS). Available atпристапено: јуни 2017 г.

  5. Holland NJ, Schneider DM, Rapp R, Kalb RC. Meeting the Needs of People with Primary Progressive Multiple Sclerosis, Their Families, and the Health-Care Community. International Journal of MS Care. 2011;13(2):65-74.

  6. Planche V., Gibelin M., Cregut D., Pereira B., Clavelou P. Cognitive impairment in a population-based study of patients with multiple sclerosis: differences between late relapsing-remitting, secondary progressive and primary progressive multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2016;23(2):282-289.

  7. Kobelt, Gisela, et al. (2017). New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe. Multiple Sclerosis Journal, 23(8):1123–1136. Достапно на:

  8. Multiple Sclerosis International Federation. What is MS? Достапно на:пристапено: јуни 2017 г.

  9. Multiple Sclerosis International Federation. (2013). Atlas of MS 2013. Достапно на:пристапено: јуни 2017 г.

  10. Erbayat A, et al. (2013). Reliability of classifying multiple sclerosis disease activity using magnetic resonance imaging in a multiple sclerosis clinic. JAMA Neurol, 70(3):338-44.

Преземања

Прогресија на болеста

Откриј повеќе

Примарно прогресивна мултипла склероза: различни перспективи

Повеќе приказни

Види ги сите приказни

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава