Околу 320 000 лица ширум светот страдаат од хемофилија А, ретка болест за која се уште постојат многу заблуди.

Хемофилија значително ги менува животите и на лицата со хемофилија и на лицата кои се грижат за нив. Кај лицата со хемофилија А, недостасува или е намалена активноста на еден од протеините вклучени во коагулација на крвта, наречен фактор VIII. Ова значи дека нивната крв не се згрутчува правилно, што може да доведе до неконтролирано крварење.

Да се ​​има хемофилија значи да се соочуваме со разни ограничувања во животот, како што е неможноста за изведување на разни видови на физичка активност, како што се контактните спортови.

Иако е очигледен напредокот во третманот на хемофилија А, клиничките предизвици остануваат. Лицата со хемофилија А обично треба да примаат терапија на секои неколку дена или секојдневно во случај да имаат инхибитори. Интравенскиот начин на администрација на лек може да биде предизвик, особено кај деца.

Иако е очигледен напредокот во третманот на хемофилија А, клиничките предизвици остануваат. Лицата со хемофилија А обично треба да примаат терапија на секои неколку дена или секојдневно во случај да имаат инхибитори. Интравенскиот начин на администрација на лек може да биде предизвик, особено кај деца.

1 од 3 лица со тешка форма на хемофилија А може да развие инхибитори на фактор VIII или антитела. Тоа се протеини создадени од самото лице, бидејќи тој го препознава факторот VIII од препаратот за третман како туѓо тело, и со тоа го запира дејството на факторот VIII.

Лицата со хемофилија А имаат потреба од нови терапевтски опции кои го намалуваат бројот и сериозноста на крварењето, го решаваат проблемот со развојот на инхибитори и овозможуваат поудобна употреба.

Ние во Рош развиваме партнерства со пациентските организации за хемофилија за да придонесеме и да го промениме начинот на живот на лицата со хемофилија како и членовите на нивните семејства.

Извор:

  1. Roche, достапно на:пристапено: април 2021 година.

Откриј повеќе

Хемилиос нè учи за хемофилија
Види ги сите приказни

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава