На годишниот конгрес на Европското здружение за медицинска онкологија, ќе се презентираат најновите информации од опширното онколошко портфолио на ,,Рош‘‘ за карцином на дојка

  • Резултатите од клиничката студија IMpassion130 покажуваат дека Tecentriq во комбинација со хемотерапија, значително го намалува ризикот од прогресија на карциномот на дојка или смрт

  • Резултатите од фаза III KATHERINE студијата покажуваат дека Kadcyla го намалува ризикот од повторна појава на инвазивен карцином на дојка или смрт за 50%, споредено со Herceptin како адјувантен третман кај пациенти со HER2 позитивен карцином на дојка во рана фаза, кои имаат резидуална инвазивна болест после неоадјувантна терапија со таксани и Herceptin

На годишниот конгрес на Европското здружение за медицинска онкологија (анг. European Society for Medical Oncology, ESMO) ќе бидат презентирани резултати од поголем број клинички студии. Конгресот ќе се одржи од 27 септември до 1 октомври во Барселона, Шпанија. 

За време на ESMO, ќе бидат презентирани резултати од истражувачка анализа на клиничката студија IMpassion130, кои го оценуваат перформансот на тестот VENTANA PD-L1 (SP142) и на уште два PD-L1 имунохистохемиски тестови во предвидување на клиничката активност на Tecentriq во комбинација со хемотерапија, кај неоперабилен метастатски тројно негативен карцином на дојка (анг. metastatic triple-negative breast cancer, mTNBC).

Примарните резултати од IMpassion130 покажуваат дека Tecentriq во комбинација со хемотерапија, значајно го намалува ризикот од прогресија на болеста или смрт. Забележани се охрабрувачки резултати за вкупното преживување (анг. overall survival, OS) при третман со Tecentriq во комбинација со хемотерапија кај лицата со mTNBC кои имале експресија на PD-L1 на тумор-инфилтрирачките имуни клетки, во споредба со хемотерапија како монотерапија.

Ескпресијата на PD-L1 на тумор-инфилтрирачките имуни клетки е важен податок за идентификација на пациентите со mTNBC, кои би имале бенефит од Tecentriq во комбинација со хемотерапија. Во IMpassion130 статусот на PD-L1 бил одредуван со помош на тестот VENTANA PD-L1 (SP142).

Истражувачката анализа на интернационалата, фаза III, клиничка студија KATHERINE, ја евалуирала ефикасноста и безбедноста на Kadcyla® (trastuzumab emtansine) во споредба со Herceptin® (trastuzumab), како адјувантна терапија кај пациенти со HER2 позитивен карцином на дојка во рана фаза (анг. early breast cancer, eBC), кои имаат резидуална болест после неодјувантна терапија со таксани и Herceptin. Резултатите ќе бидат презентирани оваа година како орална презентација на конгресот на ESMO. Оваа ажурирана анализа ја истражувала поврзаноста помеѓу претходната неоадјувантна терапија со карактеристиките на периферна невропатија и тромбоцитопенија во популацијата вклучена во студијата KATHERINE, како и други податоци во врска со ЦНС рекуренца.

Примарните резултати од студијата KATHERINE покажуваат дека Kadcyla значајно го намалила ризикот од повторна појава на инвазивен карцином на дојка или смрт (анг. invasive disease-free survival, iDFS) за 50% (HR=0.50, 95% CI: 0.39-0.64, p<0.0001), во споредба со Herceptin, како адјувантен третман кај пациенти со HER2 позитивен eBC кои имаат резидуална инвазивна болест после неоадјувантна терапија со таксани и Herceptin.

Покрај овие податоци, на ESMO ќе бидат презентирани и податоците од епидемиолошка студија, во која се согледува влијанието на адјувантната терапија со Kadcyla во инциденцата на метастатски карцином на дојка (анг. metastatic breast cancer, mBC), како и резултатите од анализата на податоците од Flatiron базата на податоци, кои ги проценуваат предизвиците кои постојат при одредување на ефикасноста на секвенционирање на HER2 таргетираните опции во секојдневната пракса.

Како орална презентација ќе бидат презентирани и резултатите за вкупно преживување од фаза II клиничката студија KATE2, каде се испитува ефикасноста и безбедноста на Kadcyla во комбинација со Tecentriq, во споредба со Kadcyla и плацебо кај пациенти со HER2 позитивен локално напреднат или mBC, кои претходно примале терапија со Herceptin и таксани.

„Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на луѓето. Обединетите сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив го направија „Рош“ лидер во персонализираната медицина - стратегија чија цел е лекувањето да се приспособи кон секој пациент на најдобар можен начин.

„Рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, „Рош“ е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во контролата на дијабетесот.

Основан во 1896 година, „Рош“ и натаму бара подобри начини за спречување, дијагностицирање и лекување на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. Компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот на пациентите до медицински иновации, преку соработка со сите релевантни чинители. Триесет лекови развиени од „Рош“ се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак. Единаесет години по ред, во Индексите за одржливост на Dow Jones (DJSI), „Рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на одржливост, во рамките на индустријата за лекови, биотехнологија и природните науки.

Групацијата „Рош“ со седиште во Базел, Швајцарија, е активна во повеќе од 100 земји. Во  2018 година бројот на вработените беше околу 94.000 луѓе ширум светот. Во 2018 година, „Рош“ инвестираше 11 милијарди швајцарски франци во истражување и развој и прикажа продажба од 56,8 милијарди швајцарски франци. Genentech, во Соединетите Американски Држави, е членка во целосна сопственост на групацијата „Рош“. „Рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, Јапонија.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја страницата

Сите заштитени имиња употребени или споменати во ова соопштение се заштитени со закон.

Преземања

Превземете го соопштението

Откриј повеќе

Контактирајте го Одделот за медицински информации

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава