Најновите информации од онколошкото портфолио на ,,Рош‘‘ за уротелијален карцином, карцином на бели дробови и карцином на црн дроб презентирани на годишниот конгрес на Eвропското здружение за медицинска онкологија

  • Презентирани првите позитивни резултати од фаза III клиничката студија во која се испитува комбинацијата на имунотерапија со хемотерапија кај пациенти со претходно нетретиран напреднат уротелијален карцином

  • Првите резултати од BFAST студијата која ја испитува способноста на тестот за течна биопсија FoundationOne® од Foundation Medicine да идентификува пациенти кои се соодветни за третман со Alecensa (alectinib)

  • Првите резултати од позитивната фаза III IMpower110 клиничка студија која го испитува Tecentriq како монотерапија во иницијален третман на напреден карцином на бели дробови

Оваа година на конгресот на Европското здружение за медицинска онкологија (анг. European Society for Medical Oncology, ESMO), ќе се презентираат голем број на клучни податоци за лековите на ,,Рош‘‘ во онкологијата, вклучувајќи и резултати од IMvigor130 клиничката студија која ја испитува комбинацијата на Tecentriq со хемотерапија која содржи платина, кај пациенти со претходно нетретиран напреднат уротелијален карцином. Покрај тоа, ќе се презентираат и информации од фаза III клиничката студија IMpower110 која го испитува Tecentriq како монотерапија кај претходно нетретиран напреднат карцином на бели дробови. Ќе бидат презентирани и резултати од студијата која ја испитува способноста на тестот за ликвидна (од крв) биопсија FoundationOne од Foundation Medicine за идентификација на пациенти со ALK+ не-ситноклеточен карцином на бели дробови (анг. Non-small cell lung cancer, NSCLC), соодветни за третман со Alecensa.

Оваа година на ESMO ќе бидат презентирани резултати од првата кохорта на фаза II/III BFAST (Blood First Assay Screening Trial) клиничката студија. Оваа студија е првата која користи анализа со сеопфатно генетско секвенционирање од следна генерација на примерок од крв, како метод за идентификација на пациенти со NSCLC кои се соодветни за таргетирана терапија. Пациентите се идентификуваат преку генетските промени, и со овој тест нема потреба од ткивна биопсија. Оваа студија го користи тестот за течна биопсија FoundationOne од Foundation Medicine, за детекција на фузија во циркулирачката туморска ДНК. Овие фузии се забележуваат преку едноставна процедура каде што се идентификува статусот на анапластичната лимфом киназа (ALK) во наједноставен примерок од крв и преку тоа се одредува дали пациентот е соодветен за третман со Alecensa.

Освен BFAST студијата, ќе се презентираат и ажурираните податоци од фаза III клиничката студија ALEX, која ја испитува ефикасноста и толерабилноста на Alecensa во споредба со crizotinib кај пациенти со нетретиран ALK+ NSCLC. Покрај овие податоци, ќе се презентираат и податоците од клиничката практика со Alecensa преземени од Flatiron Health базата на податоци.

На ESMO ќе бидат презентирани резултати и од фаза III клиничката студија IMpower110, во која се испитува Tecentriq како монотерапија во прволиниски третман на пациенти со напреден сквамозен или не-сквамозен NSCLC, споредено со хемотерапија (cisplatin или carboplatin и pemetrexed или gemcitabine). Оваа студија ја постигна примарната цел, покажа статистички значаен бенефит кај вкупбото преживување при монотерапија со Tecentriq кај пациенти со висока експресија на PD-L1, во споредба со хемотерапија.

Дополнително, ќе бидат презентирани и ажурираните податоци за вкупното преживување од клиничката студија IMpower133, кои покажуваат дека Tecentriq во комбинација со хемотерапија, во прва линија на третман, им помага на пациентите во напредна фаза на ситноклеточен карцином на бели дробови (анг. extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC) да живеат подолго во споредба само со хемотерапија. Во оваа презентација, ќе биде вклучена и анализа на оваа комбинација, според PD-L1 експресија.

Првите резултати од фаза III клиничката студија IMvigor130 ќе се презентираат како орална презентација во рамки на ,,Presidential Symposium’’, кој ќе се одржи на 30 септември од 17:53-18:05 часот (апстракт LBA14) и ќе бидат вклучени во официјалната ESMO програма за јавноста истиот ден во 07:30 часот. Оваа студија ја испитува ефикасноста и безбедноста на Tecentriq во комбинација со хемотерапија која содржи платина или како монотерапија, во споредба со хемотерапија која содржи платина, кај пациенти со претходно нетретиран напреднат уротелијален карцином. Ова претставува уште една потврда за сеопфатната клиничка развојна програма на Tecentriq во уротелијален карцином.

IMvigor130 ја постигна својата ко-примарна цел за преживување без прогресија на болеста (анг. progression-free survival, PFS). Новите информации од студијата IMvigor130 покажуваат дека Tecentriq во комбинација со хемотерапија, значајно го намалува ризикот од прогресија на болеста и смрт кај пациенти со претходно нетретиран локално напреднат или метастатски уротелијален карцином. Оваа примарна анализа покажува охрабрувачки резултати и во поглед на вкупното преживување, меѓутоа, податоците сеуште не се сеопфатни и пациентите ќе бидат следени до следната планирана анализа. IMvigor 130 е првата позитивна фаза III клиничка студија во која е вклучена комбинирана имунотерапија кај пациенти со претходно нетретиран напреднат уротелијален карцином. Монотерапијата со Tecentriq е првата одобрена имунотерапија за третман на уротелијален карцином.

Ќе бидат презентирани резултати од фаза Ib клиничката студија, кои ја оценуваат ефикасноста и безбедноста на Tecentriq + Avastin во третман на пациенти со неоперабилен хепатоцелуларен карцином (анг. unresectable hepatocellular carcinoma, HCC), кои немаат примено претходна системска терапија. HCC претставува најчестата форма на карцином на црниот дроб. Ќе се презентираат резултати кои го потенцираат потенцијалниот бенефит од користење на комбинацијата Tecentriq + Avastin кај пациенти со HCC, како и податоци кои ја испитуваат оваа комбинација во споредба со монотерапија со Tecentriq.

„Рош“ е глобален пионер на полето на фармацијата и дијагностиката насочен кон унапредување на науката заради подобрување на животот на луѓето. Обединетите сили на фармацијата и дијагностиката под еден покрив го направија „Рош“ лидер во персонализираната медицина - стратегија чија цел е лекувањето да се приспособи кон секој пациент на најдобар можен начин.

„Рош“ е најголемата биотехнолошка компанија во светот, со вистински диференцирани производи во областа на онкологијата, имунологијата, заразните болести, офталмологијата и болестите на централниот нервен систем. Исто така, „Рош“ е светски лидер за ин-витро дијагностика, ткивна канцер-дијагностика и предводник во контролата на дијабетесот.

Основан во 1896 година, „Рош“ и натаму бара подобри начини за спречување, дијагностицирање и лекување на болестите, и дава одржлив придонес кон општеството. Компанијата е насочена и кон подобрување на пристапот на пациентите до медицински иновации, преку соработка со сите релевантни чинители. Триесет лекови развиени од „Рош“ се вклучени во модел-листите со основни (есенцијални) лекови на Светската здравствена организација, меѓу кои и антибиотици за спасување на животот, антималарици и лекови против рак. Единаесет години по ред, во Индексите за одржливост на Dow Jones (DJSI), „Рош“ е потврден како лидер на групацијата во смисла на одржливост, во рамките на индустријата за лекови, биотехнологија и природните науки.

Групацијата „Рош“ со седиште во Базел, Швајцарија, е активна во повеќе од 100 земји. Во 2018 година бројот на вработените беше околу 94.000 луѓе ширум светот. Во 2018 година, „Рош“ инвестираше 11 милијарди швајцарски франци во истражување и развој и прикажа продажба од 56,8 милијарди швајцарски франци. Genentech, во Соединетите Американски Држави, е членка во целосна сопственост на групацијата „Рош“. „Рош“ е мнозински акционер на Chugai Pharmaceuticals, Јапонија.

За повеќе информации, Ве молиме посетете ја страницата

Сите заштитени имиња употребени или споменати во ова соопштение се заштитени со закон.

Преземања

Превземете го соопштението

Откриј повеќе

Контактирајте го Одделот за медицински информации

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.

КонтактВо светотlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeCovid-19ЛековиКариераНовостиПерсонализирана здравствена заштитаИзјава за заштита на приватностаПравна изјава