Вирусологија

Вирусните заболувања денес, претставуваат се поголем предизвик за јавното здравство, но и растечки медицински проблем. Нашата визија е да го смениме начинот на кој им се пристапува на вирусните заболувања со цел да се најдат начини за нивно излекување.