Неуромиелитис оптика спектар на нарушувања

Неуромиелитис оптика спектар на нарушувања претставува ретка, хронична и изнемоштувачка автоимуна болест на централниот нервен систем која примарно ги оштетува оптичкиот нерв(и), ‘рбетниот мозок и мозокот, предизвикувајќи слепило, мускулна слабост и парализа.

Повеќе

Пристап до лекови во фаза на истражување

Некои пациенти со сериозни или непосредно живото-загрозувачки болести може да не ги исполнат критериумите за учество во клиничка студија и може да немаат друга третманска опција. Оттука, под одредени околности и во согласност со применливите закони, ние можеме да им овозможиме пристап на пациентите до неодобрени лекови или лекови во фаза на истражување.

Повеќе