Пристап до лекови во фаза на истражување

Некои пациенти со сериозни или непосредно живото-загрозувачки болести може да не ги исполнат критериумите за учество во клиничка студија и може да немаат друга третманска опција. Оттука, под одредени околности и во согласност со применливите закони, ние можеме да им овозможиме пристап на пациентите до неодобрени лекови или лекови во фаза на истражување.

Повеќе

Неуромиелитис оптика спектар на нарушувања

Неуромиелитис оптика спектар на нарушувања претставува ретка, хронична и изнемоштувачка автоимуна болест на централниот нервен систем која примарно ги оштетува оптичкиот нерв(и), ‘рбетниот мозок и мозокот, предизвикувајќи слепило, мускулна слабост и парализа.

Повеќе