Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.