Извршниот директор за канцер имунотерапијата

Извршниот директор на Рош, Северин Шван, разговара за нашата посветеност во ова значајно поле на медицината.

Врската меѓу Т-клетките и туморските клетки

Кога имунолошкиот систем на телото ќе откаже, биспецифичните антитела им помагаат на Т-клетките да си ја вратат функцијата и да ги напаѓаат туморските клетки.

Ослободување на Т-клеточната армија

Откријте како нашиот тим за истражување и развој успеа да класифицира 200 познати типови на малигни болести во три примарни имунолошки профили.

Канцер имунотерапија и улогата на PDL-1

Улогата на имунолошкиот систем во заштита на телото од надворешни напаѓачи. PD-L1 може да им помогне на туморските клетки да го избегнат одговорот на имунолошкиот систем.