image

Иднината е во персонализирана медицина

Создаваме подобра иднина за пациентите

Се наоѓаме во клучен момент од историјата на здравствената заштита. Невидена конвергенција на медицинско знаење, технологија и наука за податоци кои имаат можност да ја револуционизираат грижата за пациентите. Рош ја предводи следната генерација на здравствена заштита со партнери од целиот свет. Се сткенуваме со уникатно знаење за хуманата биологија преку нови начини за анализирање на здравствените податоци. Нашата визија е да овозможиме скринингот, дијагнозата, третманот, па дури и превенцијата на болестите, да го трансформираат животот на луѓето насекаде побрзо и поефикасно преку обезбедување на соодветен третман за соодветниот пациент во вистинско време.

Roche_PHC_Quote_4

Трансформација на грижата во иднина

Напредокот во медицината ни овозможи да направиме неверојатен исчекор во дијагностицирањето и лекувањето на болестите. Но, сложеноста на хуманата биологија е зачудувачка. Секоја личност е уникатна и на многу начини, како и болестите. Сепак, дигиталната револуција во здравството ни обезбедува нови начини како да се соберат висококвалитетни податоци од секој пациент и да се поврзат со податоци од големи бази на други пациенти за анализа со алгоритми засновани на вештачка интелигенција. Ова ни овозможува да постигнеме подлабоко разбирање за тоа како да се однесуваме кон секоја засебна индивидуа. Само тогаш можеме да видиме што е различно за секој од нас како индивидуи и тоа да го преведеме во персонализирана и со тоа подобрена грижа за секоја индивидуа. Доказите од редовната пракса, молекуларните информации генерирани од секвенционирање на следната генерација, податоците од мобилни алатки, мобилни апликации и нови клинички студии ќе ја трансформираат грижата во иднина.

Ако некој има подобро разбирање за своето здравје, може да живее поквалитетно во тек на целиот свој живот.
Денис Хорган Директор на European Alliance for Personalised Medicine
Roche_PHC_Quote_2

Медицина водена од пациенти и податоци

Податоците од редовната пракса не само што ни помагаат да ги разбереме моменталните третмани и кога да ги користиме, туку може да ни дадат информации и за развојот на идните третмани. Податоците кои доаѓаат од историјата на болеста на пациентите се здружуваат со со податоците кои доаѓаат од истражувањата. Овие податоци ја придвижуваат фармацевтската индустрија напред. Ние развиваме нови лекови кои, на пример, ги таргетираат специфичните начини на кои малигните болести растат или го избегнуваат имунолошкиот систем. Прецизната медицина веќе ги менува резултатите. Им помага на пациентите да живеат подолг и подобар живот со тоа што секоја личност ќе го добие вистинскиот третман во вистинско време. 

Персонализираната медицина претставува повеќе од прецизна медицина, бидејќи го содржи зборот „излекување“.
Тереза Герлок Медицински оддел при Рош
Roche_PHC_Quote_6

Дијагностика за попаметни одлуки

Рош е пионер во употребата на придружни дијагностички алатки за лековите кои се употребуваат кај малигните болести. Сега, тестовите за биомаркери често го помагаат процесто на донесување на одлуки за третман. Но, тоа е само почеток. Технологиите како секвенционирање на следната генерација можат да ја мапираат целосната генетска карта на поединецот, мутациите на малигната болест, како и дефинирање на други молекуларни карактеристики за да се најде најсоодветен третман. Течната биопсија може да ни овозможи неинвазивно да следиме како малигната болест се развива со текот на времето и соодветно да се прилагодува третманот. И дигиталните алатки, поддршката на процесот на донесување на одлуки им овозможуваат пристап на здравствените работници кон огромни количини на податоци, олеснувајќи ги нивните дискусии и процесите за донесување на најдобра одлука во врска со третманот на пациентот.

Ние развиваме иновативни решенија за да донесеме поголема персонализирана грижа за пациентот, од дијагноза до одлука за терапија, третман и медицински мониторинг.
Тим Џегер Раководител на Diagnostics Information Solutions при Рош
Roche PHC Quote

Трансформација на здравствените системи

Персонализираната здравствена заштита не се однесува само на лекување и спречување на заболувања за индивидуални пациенти. Станува збор и за преиспитување на здравствениот систем за идните генерации. Персонализираната медицина може да испорача ефикасност што ќе ги одржува здравствените системи во услови на растечки трошоци. Но, системите ќе треба да се развиваат исто така. Пристапите на споделување на податоци, дизајн на клиничките студии и регулаторните процеси ќе бидат засегнати од дигитализацијата. За да се реализира ветувањето за персонализирана здравствена заштита, треба целиот систем треба да се развива, од начинот на кој ние развиваме лекови до начинот на кој им се пружа грижа на пациентите.  

Треба да бидеме партнери за да го обликуваме целиот еко-систем кој ја поддржува персонализирана здравствена заштита. Тоа е големо и амбициозно и тоа е она што треба да се случи за да се трансформира грижата за пациентот.
Дворах Ричел Медицински оддел, Рош
Why Roche

Клучна е соработката

Ние во Рош, работиме на тоа да обезбедиме персонализираната медицина да стане реалност, секојдневие. Ние соработуваме со лидерите во здравството и технологијата, со владите и регулаторните тела, како и со здравствените работници и претставниците на пациентските организации, да ја реализираме оваа визија. Нашата уникатна констелација на можности под еден покрив значи дека можеме да следиме каде нè води науката, технологијата и податоците. Но, знаеме дека не можеме да го сториме тоа сами; ние ќе ја постигнеме оваа цел само преку партнерство. Сега е време на извонредна соработка меѓу индустријата и компаниите. Нашата цел продолжува, да го правиме сега она што им е потребно на пациентите утре - осигурувајќи се дека секој ќе добие пристап до персонализираната здравствена заштита што им е потребна.