Вирусните заболувања денес, претставуваат се поголем предизвик за јавното здравство, но и растечки медицински проблем. Нашата визија е да го смениме начинот на кој им се пристапува на вирусните заболувања со цел да се најдат начини за нивно излекување.

од сите смртни случаи се предизвикани од инфективни заболувања

Информациите на веб страницата имаат само информативен карактер и не можат да се сметаат како медицински совет.