Онкологија

Малигните болести се сеуште втора причина за смрт во индустријализираните земји и нивниот број се зголемува од ден на ден. Нашите научници се лидери во пронаоѓање на нови молекули и туморски антигени кои можат да бидат корисни во борбата со многу различни форми на малигни болести.

Повеќе

Невронаука

Стотици болести го зафаќаат мозокот и влијаат на неговите врски со телото. Користејќи ги најновите научни достигнувања, ние сме посветени да разбереме како болестите влијаат на нервниот систем, развивајќи нови начини на дијагностика и нивно лекување. Невронауката е еден голем предизвик за општеството, затоа што мозокот сам по себе не е целосно истражен а пак од друга страна цените за третман се запрепастувачки.

Повеќе

Ревматологија

Ревматоидниот артритис е хронична и еволутивна инфламаторна болест со системски манифестации и прогресивна зглобна деструкција. Рош континуирано го зголемуваме нашето знаење во областа на имунологијата со што ќе продолжиме да откриваме и развиваме иновативни лекови за пациентите со хронични заболувања, како што се ревматоиден артритис, астма и други.

Повеќе

Хемофилија

Хемофилија е сериозно, наследно нарушување на коагулацијата, каде крвта на пациентот не коагулира соодветно, доведувајќи до тешки случаи на неконтролирано крварење, спонтано или после лесна повреда. Лицата со хемофилија може нема да крварат повеќе или побрзо од лицата без хемофилија, но тие крварат подолго времe. Тоа води кон висок ризик за живото-загрозувачки крвавења и повторувачки крвавења кои можат да предизвикаат долгорочни зглобни оштетувања и инвалидитет.

Повеќе

Пулмологија

Идиопатска пулмонална фиброза е иреверзибилно, непредвидливо и фатално заболување кое го прави дишењето тешко и предизвикува трајно оштетување на белите дробови. Прогресивното создавање лузни или „фиброза” на белите дробови оневозможува мускулите, срцето и другите органи да добијат доволно кислород да работат соодветно.

Повеќе