Надминување на болестите на невролошкиот систем

Стотици болести влијаат на мозокот и неговите врски со телото. Ние сме посветени на користење на најновите научни сознанија за да разбереме како функционираат болестите на невролошкиот систем и да развиваме нови начини за нивно дијагностицирање и лекување.

Повеќе

За истражување и развој на нови молекули во невронауката

Во последните години Рош интензивно се фокусира кон истражување и развој во областа на невронауката. Целта е да се развијат третмански опции кои би помогнале во подобрување на квалитетот на живот на лицата со невролошки заболувања.

Повеќе